Niemiecki/Słowotwórstwo/Przyrostki er ler erin lerin

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Przyrostki -er / -ler oraz -erin / -lerin (Suffixe er / -ler und -erin / -lerin)[edytuj]

  • Przyrostki -er i -ler służą z reguły do tworzenia rzeczowników rodzaju męskiego, a -erin i -lerin rzeczowników rodzaju żeńskiego, oznaczających wykonawcę/wykonawczynię czynności lub zawodu, miejsce zamieszkania lub inną przynależność
  • Zazwyczaj tak utworzone rzeczowniki występują tylko z jednym rodzajem tych przyrostków, czyli albo -er / -erin albo -ler / -lerin
  • Istnieją również rzeczowniki utworzone zarówno przy pomocy przyrostka -er / -erin jak i -ler / -lerin mające to samo znaczenie.
  • w Austrii i Szwajcarii przeważa przyrostek -er / -erin
  • w południowych Niemczech i w Liechtensteinie spotyka się obie formy, z przewagą przyrostka -ler /-lerin
  • w pozostałych regionach Niemiec i w Belgii stosowany jest przyrostek -ler / -lerin
  • wyjątkiem jest rzeczownik Wirtschafter/Wirtschafterin, który niemal w całym obszarze języka niemieckiego używany jest z sufiksem -er /-erin

Bibliografia[edytuj]

[1]


  1. Variantengrammatik, Substantive auf -er / -ler, dostęp 25.11.2019

Powrót do spisu treściSłowotwórstwo