Przejdź do zawartości

Niemiecki/Wie heißt du

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Wie heißt du?

[edytuj]
 • Guten Tag!
 • Guten Tag! Wie heißen Sie?
 • Ich heiße Eva Gerhard.
 • Danke schön.
 • Auf Wiedersehen!
 • Hallo!
 • Hallo. Wie heißt du?
 • Ich heiße Michael, und du?
 • Ich bin Katja.
 • Tschüss!
Posłuchaj wymowy
Guten Tag

Przywitania

[edytuj]
 • Guten Morgen - Dzień dobry (przed południem)
 • Guten Tag - Dzień dobry (po południu)
 • Guten Abend - Dobry wieczór
 • Hallo - Hej, cześć
 • Grüß Gott! - dosł. Sław Boga, ~ Szczęść Boże (używane tylko na południu Niemiec i w Austrii)

Pożegnania

[edytuj]
 • Tschüss - Na razie
 • Auf Wiedersehen - Do widzenia
 • Gute Nacht - Dobranoc

Zaimek osobowy

[edytuj]

Zaimki osobowe w języku niemieckim zasadniczo zgadzają się ze swoimi odpowiednikami w języku polskim (ich = ja, du = ty, er = on, sie = ona (lp.), es = ono, wir = my, ihr = wy). Wyjątek stanowi 3. osoba lmn., w języku niemieckim występują formy "sie" (oni i one) oraz "Sie" (forma grzecznościowa). Forma osobowa czasownika jest zawsze używana z zaimkiem osobowym, nie ma więc tzw. podmiotu domyślnego. Forma dopełniacza jest niemal niespotykana.

Flaga Rosji
Flaga Rosji
Gramatyka
Gramatyka
Grammatik - Das Personalpronomen
Singular
Nominativ wer? was? (Mianownik kto? co?)ichduersiees
Dativ wem? (Celownik komu?) mirdirihmihrihm
Akkusativ wen? was?(Biernik kogo?co?) michdichihnsiees
Plural
NominativwirihrsieSie
DativunseuchihnenIhnen
AkkusativunseuchsieSie

Przykłady:

 • Ich gehe. - Ja idę.
 • Er fragt mich. - On pyta mnie.
 • Ihr fragt uns. - Wy pytacie nas.

Czasownik. Czas teraźniejszy

[edytuj]

Czasownik, podobnie jak w języku polskim, tak i w niemieckim są częścią mowy określającą czynność lub stan, odmienia się według osób, liczb, czasów i trybów. Czasowniki ze względu na formę można podzielić na proste oraz złożone. Wyróżnia się także czasowniki posiłkowe sein, haben oraz werden i czasowniki modalne.

Formą wyjściową przy tworzeniu czasu teraźniejszego jest bezokolicznik.
Flaga Rosji
Flaga Rosji
Gramatyka
Gramatyka
Grammatik - Die Konjugation des Verbs im Präsens

gehen - iść

Singular
ichgehe
dugehst
er, sie, esgeht
Plural
wirgehen
ihrgeht
sie, Siegehen

Aby odmienić czasownik w czasie teraźniejszym, odrzucamy końcówkę bezokolicznika -en i do otrzymanego tematu czasownika dodajemy stałe końcówki według schematu.

ich -e du (-est) -st er/sie/es (-et) -t wir -en ihr (-et) -t sie/Sie -en

jeżeli temat czasownika zakończony jest na -t, -d lub grupe spółgłosek -tm, -chn, -ffn,to końcówki spółgłoskowe poszerzamy o -e. Przykłady:arbeit-en, bad-en, rechn-en, atm-en, find-en, vorbereit-en, wart-en.

Do podstawowej grupy czasowników należą czasowniki posiłkowe, tzn. takie, które wprowadzają pewną formę gramatyczną. Do tych czasowników należą: haben (mieć), sein (być) oraz werden (stawać się). Czasowniki te odmieniają się nieregularnie:

Flaga Rosji
Flaga Rosji
Gramatyka
Gramatyka
Grammatik - Die Konjugation des Verbs "sein", "haben" und "werden" im Präsens
Singular
ichbinhabewerde
dubisthastwirst
er, sie, esisthatwird
Plural
wirsindhabenwerden
ihrseidhabtwerdet
sie, Siesindhabenwerden

U niektórych czasowników występuje zmiana samogłoski tematowej -e w 2. i 3. osobie l.poj. W tej grupie czasowników istnieją dwie możliwości wymiany: - wymiana -e na -i (helfen, nehmen,geben,sprechen) - wymiana -e na -ie (lesen,sehen) Niekiedy samogłoska tematowa czasownika otrzymuje w 2.i 3.osobie l.poj. przegłos (fahren,laufen,schlafen,waschen) w języku niemieckim występują również czasowniki modalne.Odmieniają się w liczbie pojedynczej nieregularnie-tracą przegłos a niektóre zmieniają samogłoskę tematową, 1.i 3. osoba l.poj. nie przyjmuje końcówek können-móc,umieć,potrafić/ müssen-musieć/ wollen-chcieć/ sollen-mieć obowiązek/ dürfen-móc (w znaczeniu:mieć pozwolenie)/ mögen-lubić.


Powrót do spisu treściPowrót do części 1