Przejdź do zawartości

Pisanie OS/Przegląd

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

> OS Programming

Ostatnio wykształcił się dość dziwny trend - użytkownicy komputerów podzielili się na dwie grupy - na zwolenników systemu Windows oraz na zwolenników systemu Linux. Osobiście uważam, że tego typu "religijne" spory nie mają nic wspólnego z informatyką, mało tego - uczestnicy często nawet nie mają pojęcia o tym, jak przedmiot ich sporu działa. Ten artykuł ma za zadanie przedstawić popularne systemy operacyjne, z którymi współczesny użytkownik komputera może się zetknąć.

Systemy z rodziny UNIX

[edytuj]

Unix

[edytuj]

AtheOS/Syllable

[edytuj]

MINIX

[edytuj]

MINIX jest niewielkim systemem operacyjnym napisanym przez Andrew Tannenbaum w celach edukacyjnych. Aktualna wersja MINIX 3 udostępniona została na licencji podobnej do BSD, co oznacza m.in., że jej kod źródłowy jest publicznie dostępny. System ten, oparty na architekturze mikrojądra (ok. 3800 linii kodu), wydaje się być dobrym wyborem jako wprowadzenie do tajników programowania systemów operacyjnych.

Systemy z rodziny BSD

[edytuj]

W latach 70 ubiegłego wieku na uniwesytecie Kalifornijskim w Barkley na komputerze PDP-11 zainstalowano Unixa. Pewna grupa osób zaczęła go modyfikować i ulepszać, co doprowadziło do utworzenia pierwszego członka z rodziny BSD. Choć obecnie ich zastosowanie jest bardzo niskie, to zawdzięczamy im m.in. stos TCP/IP.

System Linux

[edytuj]

Linux to jądro systemu operacyjnego. Napisane zostało pierwotnie przez Linusa Torvaldsa zainspirowanego możliwościami systemu MINIX. Aby można było mówić o kompletnym systemie, należy dodać jeszcze bibliotekę systemową (np. GNU LibC) oraz narzędzia systemowe (powłokę etc.). Wtedy dopiero mamy do czynienia z kompletnym systemem operacyjnym.

Systemy Windows

[edytuj]

Obecnie najbardziej rozpowszechniony system operacyjny, którego początki sięgają roku 1981. Początkowo system ten był tylko "nakładką" na system MS-DOS, jednak od wersji NT 3.1 stał się niezależny od DOS`a. Najnowsza wersja jest opatrzona nazwą Windows 11. Został on stworzony jednak bardziej pod użytkowników domowych, stąd bardzo proste menu, prosta konfiguracja i duża dostępność różnych aplikacji.

ReactOS

[edytuj]

ReactOS jest systemem, który pozwala na uruchomienie aplikacji Windows bez systemu Windows. Jest to system działaniem i wyglądem zbliżony do systemu Windows.

Pozostałe

[edytuj]

Visopsys

[edytuj]