Object Pascal/Inne typy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Typy w Object Pascalu[edytuj]

Typy liczbowe:

shortint - krótka liczba całkowita ze znakiem (+/-) [-128..+127]
integer - liczba całkowita ze znakiem (+/-) [-32768..+32767]
longint - długa liczba całkowita ze znakiem (+/-) [-2147483648..+2147483647]
comp - bardzo długa liczba całkowita ze znakiem  (+/-) [-9.2*10^18..9.2*10^18]

real - liczba rzeczywista [2.9*10^-39..1.7*10^38]
single - krótka liczba rzeczywista [1.5*10^-45..3.4*10^37]
double - długa liczba rzeczywista [5.0*10^-324..1.7*10^308]
extended - bardzo długa liczba rzeczywista [3.4*10^-4932..1.1*10^4932]

byte - bajt [0..255]
word - słowo [0..65535]

Typy znakowe:

char - znak [znaki o kodach 0..255]
string - tablica znaków [0..255 znaków char {deklarowana jako "array[0.255] of char"}]

Inne typy:

pointer - wskaźnik [0000h:0000h..FFFFh:FFFFh]