Object Pascal/Instrukcje wejścia i wyjścia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Instrukcja write i writeln[edytuj]

Podstawową instrukcją wyjścia w Pascalu jest write. Wypisuje ona dane w sposób sformatowany, jeden po drugim. Jej składnia jest następująca:

write(jakas_dana, inna_dana, trzecia_dana);

Wynikiem instrukcji

write(5, 10, 15);

będzie

51015

Aby liczby były oddzielone od siebie należy użyć danych tekstowych, np. ", ". Instrukcja writeln od write różni się tylko tym, że przenosi kursor do następnego wiersza (wysyła znak CR, tzn. znak powrotu karetki).


 program wyj;
 
 const
  m=18;
  zz='Antylopa Analfabetka';
   
 var
  napis: string;
  a, b: integer;
  c: real;
 
 begin
  write(m:5, zz);
  writeln(' 2+2=', 2+2); {"  18Antylopa Analfabetka 2+2=4"}
  readln;
 end.

Instrukcja read i readln[edytuj]

Podstawową instrukcją wejścia w Pascalu jest read. Przyjmuje ona dane jedna po drugiej. Jej składnia jest następująca:

read(jakas_zmienna, inna_zmienna, trzecia_zmienna);

Wynikiem instrukcji

read(a, b, c);

będzie przypisanie wartości wpisanych przez użytkownika zmiennym a, b i c Instrukcja readln od read różni się tylko tym, że wymaga wciśnięcia przycisku enter.

program wejwyj;
  
var
 imie: string;
 a: integer;
 c: real;

begin
 write('Jak się nazywasz? ');
 readln(imie);
 writeln('Cześć, ',imie,', podaj liczbę rzeczywistą i całkowitą.');
 read(c, a);
 writeln(a:4,' * ',c:7:3,' = ',(a*c):7:3);
 readln; {niespodzianka - nie zadziała}
{end.}
 writeln('Musiałeś wcisnąć enter dla instrukcji read, a ona go nie przyjęła. Teraz program zaczeka.');
 readln;
end.

Mała uwaga dla początkujących programistów: nie używajcie instrukcji read do ładowania informacji z klawiatury. Prowadzi to do nieoczekiwanych błędów. Lepiej używać instrukcji readln.