Object Pascal/Obiekty object

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Obiekty zachowują się podobnie jak rekordy. Mają jednak metody i obsługują dziedziczenie. Nie obsługują za to wariantów.

Składnia rekordu[edytuj]

program obiektO;
type
  samochod = object {deklaracja obiektu}
   kolor: String;
   marka: String;
   ilosc: Word;
   procedure sprzedane(ile: Word); {metoda - procedura}
  end;
  
  dostawczy = object(samochod) {dziedziczenie}
   ladownosc: Cardinal;
   function CzySieZmiesci(ile: Cardinal): boolean; {metoda - funkcja}
  end;

{implementacje metod}

procedure samochod.sprzedane(ile: Word);
begin
  ilosc := ilosc - ile;
end;

function dostawczy.CzySieZmiesci(ile: Cardinal): boolean;
begin
  CzySieZmiesci := ladownosc >= ile;
end;

var
  OpisSamochodu1: samochod;
  OpisSamochodu2: dostawczy;
  
begin
  OpisSamochodu1.kolor := 'Niebieski';
  OpisSamochodu1.marka := 'Honda';
  OpisSamochodu1.ilosc := 7;
  Writeln('Marka Samochodu 1: ', OpisSamochodu1.marka);
  Writeln('Ilość na stanie: ', OpisSamochodu1.ilosc);
  
  OpisSamochodu2.kolor := 'Szary';
  OpisSamochodu2.marka := 'Żuk';
  OpisSamochodu2.ilosc := 5;
  OpisSamochodu2.ladownosc := 11500;
  Writeln('Marka Samochodu Dostawczego 2: ', OpisSamochodu2.marka);
  Writeln('Ilość na stanie: ', OpisSamochodu2.ilosc);
  
  if OpisSamochodu2.CzySieZmiesci(10000) then
  begin
   Writeln('Samochód spełnia wymagania firmy X. Firma X kupuje dwie sztuki.');
   OpisSamochodu2.sprzedane(2);
   Writeln('Nowa ilość na stanie: ', OpisSamochodu2.ilosc);
  end
  else
   Writeln('Samochód nie spełnia wymagań firmy X');
  
  Readln;
end.