Object Pascal/Różnice między Pascalem a Object Pascalem

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Object Pascal od zwykłego Pascala różni się tylko programowaniem obiektowym. W Pascalu programowania obiektowego nie ma (brakuje klas). Pozostałe działy książki dotyczą obydwóch języków.