Object Pascal/Rekordy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Co to są rekordy[edytuj]

Rekord jest to zbiór danych, elementów przeważnie nie tego samego typu (np: ShortString, Single) "zagnieżdżonych" w programie tak, że są traktowane jak jeden obiekt, z którego można wywoływać określone interesujące nas w chwili obecnej dane.

Składnia rekordu[edytuj]

program Rekord;
uses crt;
type
  samochod = record {deklaracja rekordu}
   kolor: String;
   marka: String;
   ilosc: Word;
  end;
var
  OpisSamochodu: samochod;
begin
  clrscr;
  OpisSamochodu.kolor := 'Niebieski';
  OpisSamochodu.marka := 'Subaru';
  OpisSamochodu.ilosc := 7;
  Writeln('Marka Samochodu: ', OpisSamochodu.marka);
  Writeln('Ilość na stanie: ', OpisSamochodu.ilosc);
  Readln;
end.