Object Pascal/Tablice

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
program tab1;
var
  i: integer;
  a: array[1..10] of string; {tablica}

begin
  writeln('Podaj dziesięć tekstów w osobnych linijkach:');
  for i := 1 to 10 do
   readln(a[i]); {kolejne wczytywanie elementów tablicy}
  
  writeln;
  writeln('Wracają:');
  for i := 1 to 10 do
   writeln(a[i]); {i ich drukowanie}

  readln;
end.
program tab2;
const
  m = 9;
  n = 11; {Warto deklarować rozmiary tablic w stałych. Wtedy łatwiej zmieniać program.}

var
  i, j: integer;
  mnozne: array[1..m] of integer;
  mnozniki: array[1..n] of integer;
  iloczyny: array[1..m, 1..n] of integer; {tablica dwuwymiarowa}

begin
  writeln('Podaj ', m, ' liczb (mnożne):');
  for i := 1 to m do
   read(mnozne[i]);
  readln; {chroni przed bałaganem}

  writeln('Teraz podaj ', n, ' liczb (mnożniki):');
  for i := 1 to n do
   read(mnozniki[i]);
  readln; {chroni przed bałaganem}

  {obliczanie}
  for i := 1 to m do
   for j := 1 to n do
     iloczyny[i, j] := mnozne[i] * mnozniki[j];

  {drukowanie wyniku}
  for i := 1 to m do
  begin
   for j := 1 to n do
     write(iloczyny[i, j]: 4);
   writeln;
  end;

  readln;
end.