Onomastyka/Podział

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Działy onomastyki[edytuj]

Kategoryzacja zagadnień onomastycznych nie jest tematem zamkniętym, a w publikacjach na ten temat, wraz z rozwojem wiedzy, pojawiają się coraz to nowe przyczynki i propozycje usystematyzowania onomastyki. Nowe badania z jednej strony przyczyniają się do lepszego rozeznania tematyki onomastycznej, jednak z drugiej strony dotychczasowy brak standardów utrudnia kategoryzację, ponieważ poszczególni naukowcy kreują ad hoc własne kategorie i terminy onomastyczne, które w rzeczywistości są duplikatami lub prawie-duplikatami kategorii lub terminu użytego pod inną nazwą przez innego badacza. Problem ten odbija się ujemnie na tłumaczeniach publikacji onomastycznych pisanych w różnych językach.

Wariant I[edytuj]

Obecnie stosunkowo rozpowszechniony jest podział na następujące trzy kategorie[1]:

Antroponimia[edytuj]

  • nazwy własne osób

Toponimia[edytuj]

  • nazwy własne miejsc

Chrematonimia[edytuj]

  • nazwy własne produktów

Wariant II[edytuj]

Ponieważ wariant I nie uwzględnia np. zoonimów, dendronimów, fitonimów, teonimów itd., więc istnieje np. alternatywny wariant podziału onomastyki w pierwszej instancji na dwa działy, które dopiero w kolejnej instancji obejmują kategorie wariantu I i jednocześnie uwzględniają brakujące w nim kategorie[2]:

Bionimia[edytuj]

  • nazwy własne obiektów ożywionych, z podziałem na

Abionimia[edytuj]

  • nazwy własne obiektów nieożywionych (materialnych i niematerialnych), z podziałem na

PrzypisyPowrót do spisu treści