OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja KOD

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja KOD (ang. CODE) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria tekst), zwraca kod numeryczny (liczbę z aktualnie używanej tablicy kodowej) pierwszego znaku ciągu tekstowego.

Składnia
KOD("tekst")
Przykład
= KOD("wikibooks")
zwraca
119
= KOD("Wikibooks")
zwraca
87