OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja SILNIA

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja SILNIA (ang. FACT) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca wartość N-silni, czyli iloczynu wszystkich kolejnych liczb w zakresie od 1 do N.

Składnia funkcji
SILNIA(N)
Przykład
=SILNIA(0)
zwraca
1
=SILNIA(1)
zwraca
1
=SILNIA(3)
zwraca
6