OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja DZIŚ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja DZIŚ (ang. TODAY) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria data i czas), zwraca do komórki bieżącą datę systemową. Wartość jest aktualizowana podczas otwierania dokumentu lub podczas edycji szablonu. Format pola decyduje o formie wyświetlanej daty. Funkcję podaje się bez argumentu.

Składnia
DZIŚ()