OpenOffice.org/Calc/Poruszanie się po arkuszu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Po uruchomieniu programu pokaże się nam okno, które niektórzy nasi czytelnicy mogą kojarzyć z innych tego typu programów.

Po środku okna znajduje się tabela arkusza kalkulacyjnego. Jest ona tworzona w sposób znany z układu szachownicy - tak, że kolejne wiersze oznaczone są cyframi, a kolumny literami. Na przecięciach kolumn i liter powstają pola - zwane komórkami, a litera i numer wiersza są tzw. adresem komórki - np. A1. Do dowolnej komórki można wpisać różne dane: tekst, liczby, lub rozbudowane formuły.

Programem można sterować zarówno z użyciem myszy komputerowej jak i klawiatury. Wygodnie jest połączyć działania myszy wraz z użyciem klawiatury. Bardziej zaawansowanym czytelnikom, jak również osobom które zapoznają się już z podstawami i treścią tego podręcznika sugerujemy również zapoznanie się z rozdziałem Obsługa z klawiatury - skróty klawiszowe bogato opisującym możliwości obsługi programu z poziomu klawiatury.

Przewijanie okna[edytuj]

Na jeden arkusz może składać się wiele tysięcy komórek, a niewielkie okno monitora niestety nie jest wstanie pomieścić ich wszystkich tak aby były one czytelne. Po bokach okna znajdują się paski - tzw. suwaki, dzięki którym możemy przesunąć okno. przytrzymując podstawowy przycisk i poruszając myszą możemy dowolnie i szybko przesuwać arkusz na ekranie.

Dzięki klawiszom edycji na klawiaturze możemy szybko przewijać oknem arkusza: [Page Down] pozwoli nam przeskakiwać o wysokość ekranu w dół, a [Page Up] w górę oraz [Alt]+[Page Down] o szerokość ekranu w prawo i [Alt]+[Page Up] w lewo.

Wybieranie komórek[edytuj]

Klawisze kursora

Poruszanie po arkuszu kalkulacyjnym odbywa się za pomocą myszy komputerowej, pozwalającej bezpośrednio wybierać, aktywować czy zaznaczać grupy komórek. Pojedyncze kliknięcie komórki podstawowym przyciskiem myszy (domyślnie najczęściej lewy) spowoduje zaznaczenie tej komórki, natomiast dwukrotne kliknięcie na niej spowoduje jej aktywację i przejście do trybu umożliwiającego bezpośrednie wypełnianie komórki. Pod pomocniczym klawiszem myszy ukryte jest menu podręczne komórek pozwalające na różne dodatkowe działania - takie jak np. kopiowanie, wklejanie, zmiany formatowania, etc.

Istnieje również możliwość obsługi programu przez klawiaturę. Z użyciem klawiszy kursora jesteśmy w stanie dotrzeć do dowolnej komórki. Również przyciskiem [Enter] będziemy mogli przejść do kolejnej komórki w dół, [Tab] - w prawo, [Shift]+[Enter] - w górę i [Shift]+[Tab] - w lewo.

Zaznaczanie grupy komórek[edytuj]

Aby zaznaczyć cały pojedynczy wiersz, należy kliknąć myszką na jego nagłówku zawierającym nazwę wiersza, podobnie postępuje się z kolumnami. Kliknięcie i przeciągnięcie myszy po nagłówkach kolumn lub wierszy spowoduje zaznaczenie całej ich grupy, po kolei.

Zaznaczenie grupy kmórek wymaga małej wprawy w użyciu myszki. Należy zaznaczyć (kliknąć) skrajną narożną komórkę która będzie wchodziła w skład zaznaczenia, następnie przytrzymując wciśnięty podstawowy klawisz myszy i poruszać nią w wybranych kierunkach ten sposób aby rozpiąć zaznaczenie, które pokryje komórki niczym obrus rozciągany na stole. Puszczenie myszy jest jednoznaczne z upuszczeniem obrusa, czyli zakończeniem wyboru komórek. Aby poprawić błędny wybór należy procedurę zaznaczania rozpocząć od nowa, bowiem ponowne kliknięcie i przeciąganie myszką na zaznaczonym obszarze spowoduje tylko jego przeniesienie.

Istnieje możliwość wybiórczego zaznaczania pojedynczych komórek lub wielu obszarów. Wymaga ona jednak obsługi i myszki i klawiatury. Trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl] i klikając kolejne komórki, lub zakresy spowodujemy ich dodanie do grupy zaznaczonych komórek. Ponowne kliknięcie na zaznaczonej już komórce spowoduje jej odznaczenie.

Aby zaznaczyć grupę komórek z użyciem klawiatury - należy użyć kombinacji klawisza [Shift] oraz klawiszy kursora.