Przejdź do zawartości

OpenOffice.org/Calc/Zapisywanie i zamykanie arkuszy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Po zakończeniu wprowadzania zmian w arkuszu, by nie stracić jej efektów oraz móc kontynuować prace w późniejszym terminie, należałoby zapisać swoją dotychczasową pracę.

Mamy do dyspozycji 2 rodzaje zapisu. Zwykły "zapis" powoduje zapisanie zmian pod obecną nazwą i skutkuje nadpisaniem otwartego pliku nową informacją. Opcja "Zapisz jako" (nowy plik) spowoduje otwarcie okna kreatora nowego pliku, w którym będziemy mogli nadać nową nazwę, wybrać format oraz miejsce w którym nowy plik ma zostać utworzony i zapisany wraz ze zmianami.

Utworzony dokument można zapisać, robiąc to na różne sposoby:

  1. klikając na ikonie "Zapisz", spowoduje zapisanie pod obecną nazwą (nadpisanie otwartego pliku)
  2. przez menu Plik > Zapisz, spowoduje zapisanie pod obecną nazwą (nadpisanie otwartego pliku)
  3. używając kombinacji klawiszowej [Ctrl + S], co spowoduje nadpisanie otwartego pliku
  4. przez menu Plik > Zapisz jako, daje możliwość zapisania zmian w nowym pliku lub innym formacie
  5. używając kombinacji klawiszowej [Ctrl + Shitf + S], co pozwoli na zapisanie zmian w nowym pliku lub innym formacie

Podczas wyłączania programu może (ale nie musi) pojawić się komunikat z informacją o tym że dokument został zmodyfikowany oraz pytaniem "Czy zapisać zmiany?". Kliknięcie przycisku "Tak" spowoduje zapisanie pod obecną nazwą i zamknięcie programu, wybranie opcji "Odrzuć" spowoduje utratę wykonanych zmian i zamknięcie programu, natomiast wybranie opcji "Anuluj" spowoduje powrót do arkusza i możliwość kontynuacji pracy.

Program Calc można wyłączyć na kilka sposobów:

  1. przez menu Plik > Zakończ
  2. kliknięcie przycisku [X] (Zamknij) w oknie aplikacji spowoduje zamknięcie całego programu
  3. kliknięcie przycisku [X] (Zamknij) wewnątrz okna programu spowoduje zamknięcie jedynie skoroszytu i możliwość tworzenia lub otwierania skoroszytów w oknie programu.
  4. wciskając kombinację klawiszy [Ctrl + Q]