OpenOffice.org/Writer/Edycja tekstu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podstawowe operacje na tekście[edytuj]

Zaznaczamy tekst[edytuj]

  1. Aby zaznaczyć pojedynczy wyraz, klikamy na niego jednokrotnie LPM [1] , a jeśli chcemy całe zdanie, klikamy dwukrotnie.
  2. Jeśli chcemy zaznaczyć większy fragment tekstu, przytrzymujemy LPM, i ciągniemy wzdłuż tekstu. Jeśli tekst który chcemy zaznaczyć, jest zamieszczony w kilku wierszach, ciągniemy wzdłuż pionu.

Przykładowe zastosowania zaznaczania tekstu[edytuj]

  1. Jeśli jakieś zdanie, ma wielokrotnie powtarzać w dokumencie, zaznaczamy tekst tak jak w poprzedniej wskazówce i wciskamy skrót klawiaturowy CTRL+C
  2. Aby wkleić tekst do dokumentu, najpierw stawiamy migoczącą kreskę w miejsce wklejenia, a potem naciskamy CTRL+V.
  3. Aby wyciąć tekst i wkleić w dalsze miejsce dokumentu naciskamy CTRL+X, następnie migoczącą kreskę stawiamy w odpowiednie miejsce w dokumencie i wklejamy.
  4. Aby usunąć fragment tekstu, zaznaczamy go, i potem w tym miejscu wpiszmy nowy tekst, lub nacisnąć BackSpace. Inne sposoby to, postawienie migoczącej kreski w miejscu którym chcemy usunąć tekst, i naciskamy BackSpace. Jeśli kursor tekstu postawiliśmy od lewej strony tekstu który chcemy usunąć, naciśnij Delete

Twarde spacje[edytuj]

Zdarza się, że spójnik "i", "w" lub "z" zostaje na końcu linii a następny wyraz jest przenoszony. To wygląda nieelegancko. Writer umożliwia automatyczne przenoszenie spójnika razem z wyrazem do następnej linii.

Służą do tego celu tzw. twarde spacje - są to spacje, czyli odstęp między wyrazami, ale wyrazy rozdzielone twardą spacją są traktowane przez edytor jak jeden wyraz - czyli jeżeli nie ostatni z nich nie mieści się w linijce, to zostaną do następnej linijki przeniesione oba połączone w ten sposób wyrazy.

Wstawiamy takie spacje za pomocą kombinacji [Ctrl]+[Shift]+[Spacja]. Wstawione w ten sposób twarde spacje są wyświetlane przez OpenOffice Writera jako zacieniowane:

Wyświetlanie twardych spacji przez Writera.

Jednak na wydruku nie będą one się różniły od zwykłych spacji - zacieniowanie nie jest drukowane, jest ono tylko pomocą, dzięki temu w trakcie edycji widzimy gdzie zostały wstawione twarde spacje.

Ułatwienia edycji[edytuj]

Writer posiada sporo zaawansowanych narzędzi ułatwiających i przyspieszających edycję dokumentów. Wiele z nich jest obecnych również w Microsoft Wordzie, jednak jest też kilka dodatkowych narzędzi.

Autouzupełnianie[edytuj]

Jest to jedno z narzędzi niedostępnych w innych wiodących edytorach dokumentów, m.in. w MS Wordzie.

W czasie pisania długiego dokumentu, może się zdarzyć, że wielokrotnie musimy wpisywać bardzo długi wyraz. Writer umożliwia znaczne przyspieszenie pisania w takim przypadku - tworzy on listę słów występujących w tym dokumencie, i gdy wpiszemy pierwsze 3 litery wyrazu conajmniej 5-literowego, to Writer wyświetla podpowiedź (przykład widoczny na obrazku).

Autouzupełnienie.

Żeby zaakceptować podpowiadane słowo należy teraz nacisnąć [ENTER]. Jeżeli natomiast nie chcemy wpisywać podpowiadanego słowa, ale przejść do następnego akapitu, możemy nacisnąć [ESC] żeby anulować podpowiedź, i potem dopiero enter.

Ponieważ często piszemy nie patrząc na ekran komputera, takie zachowanie może spowodować, że zamiast przejścia do następnego akapitu, tak jak chcemy, wciśmięcie klawisza [ENTER] spowoduje wstawienie dłuższego słowa (np. gdy wpisaliśmy "nie", to uzupełnieniem może być "niepotrzebny"). Znacznie wygodniejszym klawiszem akceptującym proponowane uzupełnienie byłaby np. strzałka w prawo, niestety OpenOffice w wersji 1.1.5 nie umożliwia zmiany tego skrótu klawiszowego.

Style i formatowanie[edytuj]

Okienko "Style i formatowanie"

Bardzo wygodnym i pożytecznym narzędziem ułatwiającym zarządzanie formatowaniem dużych dokumentów są style. Styl jest gotowym ustawieniem formatowania i koloru, które możemy zastosować do dowolnego tekstu. Jeżeli dokonamy modyfikacji stylu, zmiany zostają automatycznie wprowadzone do wszystkich korzystających z niego elementów w dokumencie.

Okienko zarządzania stylami znajduje się w menu Format → Style i formatowanie. Klikając lewym przyciskiem na wybranym stylu powodujemy jego zaaplikowanie dla aktualnie zaznaczonego tekstu. Po kliknięciu prawym ukaże się rozwijane menu z pozycjami:

  1. Nowy - tworzy nowy styl bazujący na obecnym.
  2. Modyfikuj - modyfikowanie wybranego stylu.

Nowy styl można także utworzyć, klikając na ikonkę po prawej stronie u góry okna. Ikony z lewej strony dają dostęp do różnych grup stylów (np. style znaków), natomiast lista rozwijana u dołu okienka zmienia sposób prezentacji listy.

Listę najczęściej używanych stylów można znaleźć na pasku narzędzi. Wyświetla ona zawsze styl tekstu w aktualnej pozycji kursora, a w przypadku zaznaczenia pozwala na jego zmianę.

Style w pasku narzędzi (zazn. na czerwono)

Przypisy

  1. LPM to skrót od: Lewy Przycisk Myszy