OpenOffice.org/Writer/Formatowanie strony

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Od czego zacząć?[edytuj]

Aby nie popełnić błędu przy formatowaniu strony, należy użyć styli strony. Zamiast zmieniać styl domyślny lepiej utworzyć nowy styl dla serii stron i inny styl dla kolejnej serii stron. W tym celu klikamy ikonę "Style i formatowanie" (patrz rysunek) (2.x)

Formatowanie strony - zakładka "Strona" w "Stylach strony" oraz okienko "Style i formatowanie", OpenOffice.org 2.0

Uwaga! W (1.x) będzie to ikonka "Włącz/wyłącz Stylistę" w "Pasku funkcji".

Dzięki użyciu styli do formatowania strony i akapitów dokument będzie łatwo odczytywany pod różnymi systemami operacyjnymi i na różnych konfiguracjach sprzętowych.

Dodawanie nowego stylu[edytuj]

Po wciśnięciu ikony pojawi się nam okno "Style i formatowanie". Wciskamy w nim czwartą ikonkę od lewej, na samej górze, pod którą kryją się style strony. Gdy już się wyświetlą, wciskamy pierwszą ikonkę od prawej aby dodać nowy styl z zaznaczenia.

Dwukrotnie klikamy styl, aby zastosować go na stronie.

Modyfikowanie stylu strony[edytuj]

W oknie "Styl strony: nazwa stylu" mamy następujące zakładki:

Organizator[edytuj]

W organizatorze znajdują się informacje o następujących parametrach. Niektóre można zmienić.

 • Nazwa aktualnego stylu strony
 • Nazwa kolejnego stylu, który będzie używany, jeśli taka opcja jest dostępna
 • Połączenie z innym stylem
 • Kategoria
 • Informacje o stronie

Strona[edytuj]

Parametry strony takie jak:

 • Format papieru
- Format (A4, A3, letter, itp...)
- Szerokość, wysokość
- Orientacja tekstu na papierze (pionowa, pozioma)
- Rodzaj zasobnika papieru w drukarce
 • Marginesy
Uwaga: należy pamiętać, że nie każda drukarka jest w stanie zaakceptować nasze marginesy i dostosować do nich wydruk.
 • Ustawienia układu
Których stron dotyczy styl. Mamy do wyboru:
- Układ strony (z prawej i z lewej, odbicie lustrzane, tylko z prawej, tylko z lewej)
- Format numeracji stron dla danego stylu (arabskie, rzymskie, litery, itp.)
- Justunek wierszowy

Tło[edytuj]

Tutaj można ustawić kolor tła bądź rysunek w tle.

Nagłówek i stopka[edytuj]

Konfigurowalne są:

 • Wyświetlanie tej samej zawartości na stronie parzystej/nieparzystej
 • Marginesy (lewy, prawy)
 • Odstęp od reszty tekstu
 • Wysokość lub jej regulacja do zawartości
 • W opcjach "Więcej.." definiujemy linie otaczające nagłówek oraz odstęp linii od zawartości

Krawędzie[edytuj]

W opcjach tych można ustawić obramowanie stron

Kolumny[edytuj]

Manipulowanie trybem gazetowym. Dostępne opcje:

 • Ustawienia
- Kolumny (ilość kolumn)
 • Szerokość i odstęp. Szerokość automatyczna - po wyłączeniu opcji mamy do dyspozycji elementy interaktywne:
- Kolumna - wybór kolumny do manipulacji
- Szerokość danej kolumny
- Odstęp pomiędzy danymi kolumnami
 • Separator
Rodzaj linii, jaka będzie dzieliła między sobą kolumny

Przypis dolny[edytuj]

Opcje przypisu dolnego jakie można regulować:

 • Obszar przypisów dolnych. Do wyboru mamy opcje:
- Automatyczna wysokość przypisu dolnego, nie wyższa niż na obszarze strony
- Ręcznie regulowaną wysokość przypisów
 • Odstęp przypisów od tekstu
 • Separator
Konfigurowalne są:
- Długość i grubość linii
- Pozycja (z lewej, z prawej, wyśrodkowana)
- Odstęp od przypisów dolnych

Wstawianie podziałów stron[edytuj]

Ustawiamy kursor na pierwszej stronie nowego, żądanego stylu.

Mając skonfigurowany styl można zabrać się za wstawianie go do tekstu. Wybieramy z menu "Wstaw -> Podział ręczny...". Okno dialogowe przedstawia rysunek.

Wybieramy opcję "Podział strony" oraz wybieramy, jaki styl ma obowiązywać.

Wraz z nowym podziałem można również zmienić numer strony. W ten sposób mając odpowiednio zdefiniowaną numerację możemy przeplatać numerację stron cyframi arabskimi i rzymskimi, np. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i ii iii iv 10 11 12 13 14 15 v vi vii, pisać raz w orientacji pionowej, raz w poziomej, itp.


Legenda[edytuj]

(1.x) działa w wersji OpenOffice.org 1.x

(2.x) działa w wersji OpenOffice.org 2.x