Przejdź do zawartości

OpenOffice.org/Writer/Spis ilustracji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Gdy będziemy chcieli utworzyć w dokumencie spis rysunków/ilustracji (po uprzednim utworzeniu/wstawieniu rysunków) należy wykonać dodatkową czynność na kolejnych obiektach: nadać im nazwy.

Aby nadać nazwę rysunkowi należy zaznaczyć wybrany rysunek i nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać polecenie Podpis lub wybrać polecenie Wstaw i z rozwiniętego menu wybrać polecenie Podpis. W okienku Podpis należy wpisać nazwę rysunku a z pola Pozycja należy wybrać położenie nazwy nad lub pod rysunkiem. W polu kategoria należy wybrać rysunek lub ilustrację (należy wszystkie obiekty grupować w tej samej kategorii). Po tej operacji nazwa rysunku pojawi się we wskazanym miejscu.

Gdy rysunek ma już swoją nazwę możemy ją zmienić/edytować w analogiczny sposób.

Po nadaniu nazw wszystkim rysunkom możemy wygenerować spis rysunków/ilustracji. Wybieramy kolejno Wstaw, Indeksy i spisy i ponownie Indeksy i spisy. W miejscu określenia Typu spisu wybieramy Indeks ilustracji/rysunków (zgodnie z przydzieloną kategorią), następnie w polu Utwórz z.. wybieramy opcję Podpisy a poniżej Kategoria np. Ilustracja. Następnie należy wybrać zakładkę Wpisy i nacisnąć przycisk „T” i znaki wiodące „.”. - co spowoduje wypełnienie przerwy pomiędzy nazwą a numerem strony kropkami.

Teraz potwierdzamy klawiszem OK. Spis rysunków/ilustracji zostanie automatycznie wygenerowany w miejscu kursora.