Optymalizacja systemu Windows XP/Wstęp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Optymalizacja oprogramowania to działanie mające na celu poprawę wydajności programu komputerowego, głównie zwiększeniu szybkości działania i zmniejszeniu wykorzystania przez niego zasobów komputera.

Podręcznik ten pomoże użytkownikom systemu Windows XP osiągnąć lepsze wyniki pracy swojego systemu.

Zmiany opisane w podręczniku zostały przetestowane na polskojęzycznych wersjach systemów Windows XP Home Edition oraz Windows XP Professional, zainstalowanych na komputerach klasy PC. Wszystkie nazwy własne składowych systemu Windows XP zostały podane w języku polskim.

Autorzy nie gwarantują, że wprowadzenie zaprezentowanych zmian w każdym wypadku spowoduje zwiększenie prędkości działania systemu. Ręczą natomiast, że każdą z opisanych zmian da się logicznie wytłumaczyć, i teoretycznie powinny one wpłynąć dobrze na pracę komputera.


Zmiany potencjalnie niebezpieczne!

Niektóre ze zmian mogą okazać się niebezpieczne dla stabilności systemu. Wszystkie zmiany potencjalnie niebezpieczne zostały oznaczone znakiem widocznym po prawej stronie.

Czytelnik wprowadza zmiany zaprezentowane w podręczniku wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Kopia rejestru[edytuj]

Przed rozpoczęciem pracy, musimy zadbać o to, by można w każdej chwili cofnąć zmiany - a jednym z tych obszarów będzie rejestr Windows, gdzie będziemy w podręczniku dość często w nim operować.

  1. Wybieramy z menu Start-->Uruchom-->regedit
  2. Z paska narzędzi wybieramy opcję Plik-->Eksportuj
  3. Wybieramy lokalizację pliku, i gdy kiedykolwiek wykonamy wadliwą edycję Windows - Uruchamiamy ten plik.