Przejdź do zawartości

PHP/Jak to się robiło kiedyś?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< PHP
Poprzedni rozdział: ORM i biblioteka Doctrine
Następny rozdział: phpMyAdmin

Jak to się robiło kiedyś?[edytuj]

PHP Data Objects jest bardzo młodą biblioteką i mimo swoich zalet, wciąż tysiące skryptów napisanych wcześniej korzystają ze starych oraz niewygodnych funkcji komunikacji z bazami danych. Dlatego podręcznik ten zawiera także im poświęcony rozdział.

Pobieranie wyników[edytuj]

Ten zestaw funkcji w ogóle nie korzysta z dobrodziejstw programowania obiektowego - kiedy powstawał, w PHP po prostu jeszcze takowego nie było! Ponieważ znamy już się nieco na pracy z bazami danych, zaczniemy od razu od pobrania listy naszych produktów:

<?php

	mysql_connect('localhost:3305', 'root', 'root'); // 1
	mysql_select_db('produkty'); // 2
	
	$r = mysql_query('SELECT `id`, `nazwa`, `ilosc` FROM `produkty` ORDER BY `ilosc`'); // 3
	
	echo '<ul>';
	while($row = mysql_fetch_assoc($r)) // 4
	{
		echo '<li>'.$row['id'].' - '.$row['nazwa'].' - '.$row['ilosc'].'</li>';	
	}
	echo '</ul>';
	
	mysql_close(); // 5

?>

Opis:

 1. Funkcja mysql_connect(), która przyjmuje parametry: serwer, nazwa użytkownika, hasło, powoduje nawiązanie połączenia z bazą danych.
 2. Funkcja mysql_select_db() wybiera bazę danych, na której będziemy pracować.
 3. Funkcja mysql_query() wysyła zapytanie do bazy. W zależności od jego rodzaju generuje:
  • Zbiór wyników - dla zapytań SELECT.
  • true - dla zapytań typu INSERT jeśli wykonanie zapytania się powiodło
  • false - w przypadku jakiegokolwiek błędu w zapytaniu.
 4. mysql_fetch_assoc() pobiera kolejny rekord ze zbioru wyników $r jako tablicę asocjacyjną. Istnieją jeszcze mysql_fetch_num() (numeryczne indeksy tablicy) oraz mysql_fetch_array() (połączenie obu tych sposobów).
 5. mysql_close() zamyka połączenie z bazą.

Zauważ, że nie ma tutaj w ogóle czegoś takiego, jak zamykanie kursora. Jeśli korzystasz z tych funkcji, jest ono niepotrzebne, ponieważ to rozszerzenie tak naprawdę oszukuje. Wszystkie rekordy w są pobierane automatycznie przez mysql_query() i zapisywane do specjalnego bufora, skąd odczytuje je mysql_fetch_assoc(). Analogiczna metoda PDOStatement::fetch() pobierała dane bezpośrednio z serwera DB, umożliwiając ich natychmiastowe przetwarzanie. Obie techniki mają swoje plusy i minusy. PDO dzięki temu jest znacznie wydajniejsze, szczególnie przy większej liczbie rekordów, lecz nie można w nim sprawdzić, ile wyników ostatecznie dało nam zapytanie, dopóki ich wszystkich nie pobierzemy.

Obsługa błędów[edytuj]

Spróbujmy dodać do naszej listy produktów sortowanie:

<?php

	mysql_connect('localhost:3305', 'root', 'root');
	mysql_select_db('produkty');
	
	$r = mysql_query('SELECT `id`, `nazwa`, `ilosc` FROM `produkty` ORDER BY `ilosc` DECS');
	
	echo '<ul>';
	while($row = mysql_fetch_assoc($r))
	{
		echo '<li>'.$row['id'].' - '.$row['nazwa'].' - '.$row['ilosc'].'</li>';	
	}
	echo '</ul>';
	
	mysql_close();

?>

Po uruchomieniu skryptu dostajemy dziwny komunikat:

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Serwer\www\mysql\skrypt.php on line 9

Zobaczmy: mamy literówkę w zapytaniu; napisaliśmy DECS zamiast DESC, jednak mysql_query() w ogóle nie zgłosił żadnego komunikatu! Jedynym sygnałem, że coś jest nie tak, było zwrócenie wartości false zamiast zbioru wyników, co po wstawieniu do funkcji mysql_fetch_assoc() zaowocowało komunikatem o podaniu niewłaściwego parametru. Czy więc jest tu w ogóle jakaś obsługa błędów? Oczywiście, tyle że zakłada ona, że programista lubi monotonię i pisanie w kółko:

mysql_query('zapytanie') or die('Blad MySQL: '.mysql_error().'<br/>');

W praktyce bardziej opłacało się tu napisać własny wariant mysql_query(), który automatyzuje tę czynność i samodzielnie zgłasza nam błędy, jak trzeba.

Wstawianie danych[edytuj]

Do wykonywania zapytań INSERT czy UPDATE także używana jest funkcja mysql_query(), lecz tym razem będzie ona za każdym razem zwracała wartość true. Aby sprawdzić, ile rekordów zostało zmodyfikowanych, musimy wywołać dodatkowo mysql_affected_rows(). Oto przepisany przykład z poprzedniego rozdziału dodający nowe produkty do bazy:

<?php

	if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
	{
		mysql_connect('localhost:3305', 'root', 'root');
		mysql_select_db('produkty');

		mysql_query('INSERT INTO `produkty` (`nazwa`, `opis`, `ilosc`, `cena`, `jakosc`)	VALUES(
			\''.mysql_real_escape_string($_POST['nazwa']).'\',
			\''.mysql_real_escape_string($_POST['opis']).'\',
			\''.mysql_real_escape_string($_POST['ilosc']).'\',
			\''.mysql_real_escape_string($_POST['cena']).'\',
			\''.mysql_real_escape_string($_POST['jakosc']).'\')');
		$ilosc = mysql_affected_rows();

		if($ilosc > 0)
		{
			echo 'Dodano: '.$ilosc.' rekordow';
		}
		else
		{
			echo 'Wystąpił błąd podczas dodawania rekordów!';
		}
		
		mysql_close();
	}
	else
	{
		?>
		<form method="post" action="mysql_4.php">
		<p>Nazwa: <input type="text" name="nazwa"/></p>
		<p>Opis: <input type="text" name="opis"/></p>
		<p>Ilosc: <input type="text" name="ilosc"/></p>
		<p>Cena: <input type="text" name="cena"/></p>
		<p>Jakosc: <select name="jakosc">
		<option value="1">1</option>
		<option value="2">2</option>
		<option value="3">3</option>
		<option value="4">4</option>
		<option value="5">5</option>
		<option value="6">6</option>
		</select></p>
		<p><input type="submit" value="Dodaj"/></p>
		</form>
		<?php	
	}

?>

Zauważ, jak musimy tutaj umieszczać dane w zapytaniu. Nie tylko wymaga to zabawy operatorem łączenia ciągów, ale też konieczność wywoływania funkcji mysql_real_escape_string() do escape'owania danych i zapobiegania atakom SQL Injection. Oczywiście, gdy magic quotes było włączone, funkcji tej nie powinno się używać.

Informacje dodatkowe[edytuj]

Ze względu na charakter pobierania rekordów przez to rozszerzenie, umożliwia ono policzenie ilości zwróconych wyników jeszcze przed rozpoczęciem ich pobierania. Aby to wykonać, należy skorzystać z funkcji mysql_num_rows() z podanym jako parametr zbiorem wyników.

<?php

	mysql_connect('localhost:3305', 'root', 'root');
	mysql_select_db('produkty');
	
	$r = mysql_query('SELECT `id`, `nazwa`, `ilosc` FROM `produkty` ORDER BY `ilosc`');
	
	echo '<p>Pobrano '.mysql_num_rows($r).' wyników</p>';
	
	echo '<ul>';
	while($row = mysql_fetch_assoc($r))
	{
		echo '<li>'.$row['id'].' - '.$row['nazwa'].' - '.$row['ilosc'].'</li>';	
	}
	echo '</ul>';
	
	mysql_close();

?>

Jeśli dodaliśmy nowy rekord, możemy pobrać jego ID funkcją mysql_insert_id() wykonaną zaraz po funkcji mysql_query() z zapytaniem INSERT.

Zakończenie[edytuj]

Jak wspomnieliśmy, rozszerzenie to ma charakter historyczny. Twórcy PHP stopniowo ograniczają wsparcie dla niego; nie ma w nim np. żadnej implementacji mechanizmu podpinania, choć biblioteki klienckie MySQL jak najbardziej na to zezwalają. Jest ono także niewygodne w użyciu oraz na dłuższą metę mało efektywne. W codziennej praktyce chyba żaden szanujący się programista nie stosował żadnej z tych funkcji bezpośrednio, lecz korzystał z dodatkowej, napisanej w PHP nakładki automatyzującej wszystkie nużące czynności i zapewniającej wsparcie programowania obiektowego. Teraz, gdy do dyspozycji jest biblioteka PDO, sens korzystania z tych funkcji jest bardzo wątpliwy.