Przejdź do zawartości

PHP/Struktury kontrolne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< PHP
Poprzedni rozdział: Formularze
Następny rozdział: Instrukcja if

Struktury kontrolne[edytuj]

Programy wykonujące szereg zawsze tych samych instrukcji nie pozwalają rozwinąć skrzydeł. Jeżeli aplikacja ma być w pełni interaktywna, musi umieć reagować na poczynania użytkownika lub sytuacje kryzysowe na podstawie zadanych warunków. Tu do akcji wkraczają instrukcje kontrolne. Są one podstawowym budulcem wielu algorytmów i ich poznanie jest niezbędne. Za to my zyskamy pełną kontrolę nad wszystkim, mogąc efektywnie reagować na wszystkie zdarzenia.

Jedną z instrukcji kontrolnych - if - widziałeś już w poprzednim rozdziale. Zauważyłeś też pewnie, iż nie była ona zakończona średnikiem, a zamiast tego pojawiały się przy niej nawiasy klamrowe tworzące tzw. blok kodu. Jest to ciąg komend złożony z wyrażeń i innych struktur kontrolnych, czytelnie oznakowany. W połączeniu z odpowiednią instrukcją, PHP może decydować, czy wykonać go, czy nie, czy też powtórzyć raz jeszcze. Klamry pełnią tutaj rolę drogowskazu pokazującego, co się danej instrukcji tyczy.

PHP posiada siedem struktur kontrolnych, lecz my poznamy sześć z nich. Siódma jest tak rzadko stosowana, że większość zaawansowanych programistów nie umie z niej korzystać, a ponadto wymaga ona od nas pewnej dodatkowej wiedzy. Oto lista wszystkich instrukcji:

  1. Instrukcja if
  2. Instrukcja switch
  3. Instrukcja for
  4. Instrukcja while
  5. Instrukcja do while
  6. Instrukcja foreach