Przejdź do zawartości

Perl/Liczby

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Poprzedni rozdział: Łańcuchy znaków
Następny rozdział: Zmienne

Liczby[edytuj]

Liczb nie trzeba w żaden sposób oznaczać, mogą być przypisywane wprost do zmiennych.

Liczby zmiennopozycyjne[edytuj]

Kilka przykładów liczb zmiennopozycyjnych:

0.1, -3.14, 2.71828,

Liczby całkowite (Integers)[edytuj]

Zmienne typu Integers to wszystkie liczby całkowite, włączając w to wartości dodatnie, ujemne i zero: {... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ...}.

Kilka przykładów:

12, -50, 20, 185, -6654, 6654

Pod spodem kilka złych przykładów które nie są liczbami całkowitymi:

15.5, -3.458, 3/2, 0.5

Inne systemy liczbowe[edytuj]

W perlu można używać wartości w systemach szesnastkowych, ósemkowych i binarnych. Dodatkowe informacje można znaleźć w Wikipedii:

Użycie liczb innych niż dziesiętne musi zostać zaznaczone. Liczby binarne oznacza się wpisując 0b, kilka przykładów:

0b101011101

0b10

Przy liczbach ósemkowych dodajemy na początku 0 ("zero"), kilka przykładów:

015462

062657

012

Wartości szesnastkowe zaznacza się poprzez 0x, przykłady::

0xF17A

0xFFFF

Operacje na liczbach[edytuj]

Operacje na liczbach są dość oczywiste, poniżej kilka prostych przykładów.

+, - , /, i *[edytuj]

100 + 1 # To 101

100 - 1 # To 99

100 / 2 # To 50

100 * 2 # To 200

Teraz trochę mniej oczywiste operacje.

Potęgowanie[edytuj]

W celu podniesienia liczby do potęgi używamy operatora **. Zobacz przykład:

5**2  # To 25, jest to równoznaczne z 52
Extra!
Znaku procenta (%) można użyć w celu znalezienia reszty z dzielenia dwóch liczb.
Nie musisz od razu tego zrozumieć, to nie jest teraz istotne.
Jest to tzw. modulo, na przykład 6%4 zwróci Ci 2.

Ćwiczenia[edytuj]

  • Pamiętasz operator x? Użyj funkcji matematycznych aby powtórzyć tekst kilka razy, zobacz co się stanie (np. print "hey"x2**3).
  • Napisz program podobny do poprzedniego hello world, tylko tym razem wynikiem niech będzie równanie matematyczne.
Poprzedni rozdział: Łańcuchy znaków
Następny rozdział: Zmienne