Pisanie OS/FAQ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Tutaj zamieszczam odpowiedzi na kilka pytań, które zadawali mi przyszli programiści OSów :).

Co to jest selektor?
Selektor jest to tylko numer. Podobnie jak w trybie rzeczywistym numer segmentu. Różnica jest taka, że w trybie chronionym nie możesz wpisać dowolnej wartości.

Co to jest DJGPP ?
Jest to port kompilatora GCC pod DOS wykonany przez DJ Delorie.