Przejdź do zawartości

Pomoc:Podświetlanie składni

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Pomoc
Podświetlanie składni

Oprogramowanie MediaWiki daje nam możliwość podświetlania składni. Wykorzystujemy do tego celu znacznik <syntaxhighlight lang="język"></syntaxhighlight>, np.

<syntaxhighlight lang="python">
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</syntaxhighlight>

Otrzymamy:

silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)

Możliwe jest dodanie numerowania linii poprzez umieszczenie flagi line:

<syntaxhighlight lang="python" line>
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</syntaxhighlight>

Otrzymamy:

silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)

Aby zacząć numerowanie od konkretnej linii, dodajemy argument start:

<syntaxhighlight lang="python" line start="36">
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</syntaxhighlight>

Otrzymamy:

silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)

Aby wyróżnić konkretną linię, dodajemy argument highlight z rzeczywistym numerem linii, od początku bloku (tj. aby podświetlić drugą linię, gdy numeracja zaczyna się od 36, nie wpisujemy 37, lecz 2):

<syntaxhighlight lang="python" line start="36" highlight="2">
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</syntaxhighlight>

Otrzymamy:

silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)

Więcej na ten temat można poczytać na stronie MediaWiki.Powrót do Pomocy Wikibooks
Koniec