Pomoc:Quiz

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Skocz do: nawigacja, szukaj

To jest strona pomocy dla rozszerzenia quiz.

To rozszerzenie składa się z kilku prostych komend, a ta strona jest tak długa tylko ze względu na możliwe kombinacje pomiędzy nimi.

Jak zrobić Quiz w podręczniku[edytuj]

Tag quiz[edytuj]

wikitekst
(to co piszesz)
rendering
(to co widzisz)
uwagi
<quiz>
tutaj umieść pytanie
</quiz>
Punkt dodawany za właściwą odpowiedź:   
Punktów odejmowanych za niewłaściwą odpowiedź:
Ignoruj punktację pytań:

Tu powinno się pojawić pytanie.

Tagi quiz umożliwiają następujące rzeczy:
 • Umieścić standardowe opcje quizów i pokazanie odpowiedzi za pomocą kolorów. Klucz odpowiedzi wg kolorów pojawia się tylko jeśli zostały zaznaczone odpowiedzi.
 • Dodanie przycisku "wyślij" na dole, kiedy użytkownik skończy quiz i będzie chciał poznać odpowiedzi.
 • Wszystko pomiędzy tagami "quiz" jest parsowane przez rozszerzenie Quiz i zamieniane w pytanie, jeśli jest to tylko możliwe.

Teoretycznie możliwe jest użycie tagów quiz osobno przy każdym pytaniu, pozwalając odpowiadać na nie po kolei.

Mieszanie pytań:jeśli widoczny jest przycisk to mieszania, to pytanie mogą być ułożone w losowej kolejności po przyciśnięciu go. Opcja ta działa tak długo, jak długo osoba rozwiązująca test nie zacznie zaznaczać pytań.

<quiz display=simple>
tutaj umieść pytanie
</quiz>

Tu powinno się pojawić pytanie.

 • Ważne. Dodanie "display=simple" jako atrybut tagu "quiz" usuwa tablicę z punktami z góry quizu.
 • Jest to użyteczne przy krótkich quizach oraz w przypadkach, gdy umieszcza się pojedyncze pytania pomiędzy blokami tekstu.
<quiz shuffle=none>
tutaj zamieść pytanie
</quiz>
Punkt dodawany za właściwą odpowiedź:   
Punktów odejmowanych za niewłaściwą odpowiedź:
Ignoruj punktację pytań:

Tu powinno się pojawić pytanie.

 • Jeśli chcesz zostawić tablicę wyników, ale usunąć przycisk mieszający, użyj shuffle=none tak jak w przykładzie.

Umieszczanie pytań[edytuj]

Typy pytań znajdują się poniżej. Co ważne, każde pytanie w jednym quzie musi być oddzielone pustym wierszem, inaczej zostaną one potraktowane jako jedno długie pytanie.

Jak czytać przykłady[edytuj]

Przykłady na tej stronie są pokazane na dwa sposoby: jako wikitekst oraz w postaci zrenderowanej. Wikitekst pokazuje kod, który można skopiować do własnego quizy, natomiast rendering pokazuje efekt użytego kodu.

Kopiowanie i wklejanie[edytuj]

Aby lepiej wytłumaczyć działanie komend przy każdym przykładzie dodany jest kod. Jeśli go skopiujesz, a potem wkleisz to musisz umieścić go między tagami <quiz>. Możesz chcieć użyć opcji "display=simple", która jest opisana poniżej.

Zauważ, że dla lepszej klarowności przykłady znajdują się w tabelkach. Umieszczenie quizu w tabelce zmieni jego wygląd, np. pojawią się ramki wokół niektórych elementów. Bez tabelek quiz wygląda przystępniej.

Przy kopiowaniu pamiętaj, aby w wierszach nie zostawały puste pola (spacje).

Przykłady[edytuj]

Wszystkie poniższe przykłady powinny działać. Nie bój się je wypróbować. Użycie przycisków nie spowoduje uszkodzeń ani zmian w samej stronie.

Podstawowe typy pytań[edytuj]

Wiele możliwości i jedna odpowiedź[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
{Pytanie
|type="()"}
+ Prawda
- Fałsz
- Fałsz
- Fałsz

1. Pytanie

Prawda
Fałsz
Fałsz
Fałsz

 • Ten typ pytań posiada jedną dobrą odpowiedź i dowolną liczbę złych (pokazane są trzy złe, ale ich liczba jest nieograniczona).
 • Poprawna odpowiedź może być w dowolnym wierszu, a żeby ją wyróżnić przed nią musi zostać umieszczony znak "+". Przed nieprawidłowymi odpowiedziami należy użyć znaku "-".
 • Wikitekst powinien być umieszczony pomiędzy tagami <quiz> i </qiuz>.
 • Odpowiedzi pojawiają się w tej samej kolejności co w kodzie, więc należy je wymieszać przed dodaniem ich do kodu.
 • Każdy symbol, jak np. |, "+", "-" i każdy tego typu, musi znaleźć się na początku każdego nowego wiersza.
 • Symbol oznaczający prawdziwość odpowiedzi ("+" i "-") musi znajdować się na początku nowej linii - przed nim nie może pojawić się nawet spacja.
 • Ramki są wynikiem używania tabelek. Są one opcjonalne.
 • Nawias () w atrybucie "type" symbolizuje odpowiedzi jednokrotnego wyboru (radio).
 • Jeśli chcesz zobaczyć kod ze wszystkim czterema kolorami, spróbuj rozwiązać quiz i kliknij przycisk kończący.
 • Podwójne kliknięcie na odpowiedź spowoduje jej odznaczenie.

Pytania Prawda/Fałsz[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
{Bułgaria i Rumunia 
dołączyły do Unii Europejskie w 2007.
|type="()"}
+ Prawda
- Fałsz
{Szwajcaria jest 
członkiem Unii Europejskiej.
|type="()"}
- Prawda
+ Fałsz

1. Bułgaria i Rumunia dołączyły do Unii Europejskie w 2007.

Prawda
Fałsz

2. Szwajcaria jest członkiem Unii Europejskiej.

Prawda
Fałsz

 • W wielu quizach pytanie typu Prawda/Fałsz są uważane jako osobny typ, chociaż tak naprawdę są one wariacją wielu możliwości z jedną poprawną odpowiedzią. To rozszerzenie traktuje oba rodzaje quizów identycznie i ich wywołanie wygląda identycznie, jedyna różnica to ilość możliwych odpowiedzi.
 • Pierwszy przykład pokazuje, że poprawną odpowiedzią jest "Prawda".
 • Drugi przykład pokazuje, że poprawną odpowiedzią może być też "Fałsz".
 • Przykłady są aktywne i można je sprawdzić teraz.
 • Jeśli masz wiele pytań Prawda/Fałsz, to lepiej użyć testów wielokrotnego wyboru przy pomocy pól jednokrotnego wyboru, które są opisane poniżej.

Test wielokrotnego wyboru[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
{Pytanie
|type="[]"}
+ Poprawna odpowiedź
- Błędna odpowiedź
+ Poprawna odpowiedź
- Błędna odpowiedź

1. Pytanie

Poprawna odpowiedź
Błędna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Błędna odpowiedź

 • Ten typ quizów umożliwia istnienie więcej poprawnych odpowiedzi niż jedna.
 • Poprawne odpowiedz w kodzie poprzedzone są znakiem "+", fałszy "-".
 • Wikitekst powinien być umieszczony pomiędzy tagami <quiz> i </qiuz>.
 • Odpowiedzi pojawiają w tej samej kolejności co w kodzie, dlatego lepiej użyć przycisku mieszającego.
 • Każdy symbol, jak np. |, "+", "-" i każdy tego typu, musi znaleźć się na początku każdego nowego wiersza.
 • Symbol oznaczający prawdziwość odpowiedzi ("+" i "-") musi znajdować się na początku nowej linii - przed nim nie może pojawić się nawet spacja.
 • Ramki są wynikiem używania tabelek.
 • Oznaczenie [] jest atrybutem wskazującym na tworzenie testu wielokrotnego wyboru (checkbox).

Krótkie odpowiedzi[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
{ &nbsp;
|type="{}"}
Gdzie urodził się Arystoteles?
{ Stagira }

{ &nbsp;
|type="{}"}
Imię nauczyciela Arystotelesa? 
{ Platon }

{ &nbsp;
|type="{}"}
{ Aleksander } był 
najsłynniejszym uczniem Arystotelesa.

1.  

Gdzie urodził się Arystoteles?

2.  

Imię nauczyciela Arystotelesa?

3.  

był najsłynniejszym uczniem Arystotelesa.

 • W teście otwartym użytkownik sam wpisuje odpowiedzi.
 • Typ pytania jest sygnalizowany poprzez użycie "{}" jako typu.
 • Pole tekstowe jest umieszczane w kodzie przy pomocy klamer, które wskazują miejsce jego pojawienia się.
  • Same klamry nie tworzą pola tekstowego. Pomiędzy klamrami a odpowiedzią musi być jeden znak przerwy (spacja), czyli zadziała { Odpowiedź }, ale już nie zadziała {Odpowiedź}.
  • Poprawna odpowiedź musi być umieszczona pomiędzy klamrami.
  • Pole tekstowe może być umieszczone gdziekolwiek w tekście. Tekst za nim i przed nim będzie normalnie wyświetlany.
 • Obramowanie wynika wyłącznie z wikitabelki.
{ 
|type="{}"}
Imię słynnego greckiego filozofa.
{ Arystoteles|Platon }

1.  

Imię słynnego greckiego filozofa.

 • Zwykle w tego typu testach jest prawidłowa więcej niż jedna odpowiedź, dlatego większą ilość odpowiedzi można umieszczać w klamrach, oddzielając je pipem ("|").
 • W przykładzie są 2 możliwe odpowiedzi, śmiało je wypróbuj.
{ 
|type="{}"}
Imię sławnego mentora Arystotelesa?
{ Plato _6 }

1.  

Imię sławnego mentora Arystotelesa?

 • Aby ustalić wielkość pola tekstowego, należy najpierw wpisać podkreślnik ("_"), a następnie liczbę pól jakie ma zająć wyraz.
 • Liczba pól powinna być równa liczbie znaków w odpowiedzi, jednak zaleca się, aby była większa o 2 od znaków w odpowiedzi.
{ Uzupełnij pola synonimami słów.
|type="{}"}
<ol>
<li>bonus: { gratis _6 }</li>
<li>nieźle: { dobrze _8 }</li>
</ol>

1. Uzupełnij pola synonimami słów.

 1. bonus:
 2. nieźle:

 • Można grupować wiele pól odpowiedzi w jednym pytaniu.
 • Nie używaj w różnych wierszach </li> and <li> (nie korzystaj z enterów).
{ 
|type="{}"}
Gdzie umarł Arystoteles? 
{ Chalkis (i) }

1.  

Gdzie umarł Arystoteles?

 • Wielkość liter: Odpowiedzi wpisane przez użytkowników muszą mieć taką samą wielkość, jak podane przez twórcę, chyba że w kodzie zostanie umieszczone oznaczenie (i) tuż po odpowiedzi.
 • Jeśli jakieś pytanie ma więcej możliwych odpowiedzi, to powinieneś użyć (i) dla każdego z nich osobno.

Uzupełnianki[edytuj]

wikitekst
{Uzupełnij tekst na podstawie artykułu z 
Wikipedii:[[w:Arystoteles|Arystoteles]].
|type="{}"}
Arystoteles urodził się w roku { 384 _3 } p.n.e. w greckiej kolonii { Stagira _7 }
 (τα Στάγειρα) (dlatego mówi się o nim także Stagiryta), u wybrzeży Tracji. Jego 
ojciec { Nikomachos _10 } był nadwornym lekarzem macedońskiego króla Amyntasa. 
Matka Arystotelesa miała na imię { Phaestis _8 } (Fajstiada).
rendering

1. Uzupełnij tekst na podstawie artykułu z Wikipedii:Arystoteles.

Arystoteles urodził się w roku p.n.e. w greckiej kolonii (τα Στάγειρα) (dlatego mówi się o nim także Stagiryta), u wybrzeży Tracji. Jego ojciec był nadwornym lekarzem macedońskiego króla Amyntasa. Matka Arystotelesa miała na imię (Fajstiada).

uwagi
 • Uzupełnianki są bardzo podobne do odpowiedzi słownych. Różnicą jest tylko to, że użyta jest większa ilość tekstu i więcej pól do uzupełnienia.
 • Uzupełniankę dodatkowo umieszczono w ramce i wyśrodkowano przy użyciu wiki tabeli.

Odpowiedź liczbowa[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
{W którym roku urodził się Platon?
|type="{}"}
Urodził się w { 427-428 _5 } p.n.e.

1. W którym roku urodził się Platon?

Urodził się w p.n.e.

 • W tym rozszerzeniu test liczbowy nieznacznie różni się od testu z odpowiedziami tekstowymi. Różnicą jest to, że odpowiedzi mogą zawierać pewien margines błędu.
 • W przykładzie po prawej pytanie dotyczy roku, w którym urodził się Platon. Podając możliwe odpowiedz połączone myślnikiem, spowodujemy, że wszystkie wartości z zakresu będą poprawne.
{Ile kilometrów od Słońca
 znajduje się Ziemia?
|type="{}"}
{ 148-151 _3 } miliony kilometrów.

1. Ile kilometrów od Słońca znajduje się Ziemia?

miliony kilometrów.

 • Oznaczenie _3 pozwala mieć pewność, że pole przeznaczone na tekst nie będzie zbyt szerokie.
{Ile to jest 10 razy 10?
|type="{}"}
{ 100 5% _3 }

1. Ile to jest 10 razy 10?


 • To jest przykład tolerancji wyniku. Tutaj główne znaczenie ma oznaczenie "5%", które powoduje pięcioprocentową tolerancję wyniku. W tym przykładzie prawidłową wartością powinno być zarówno 95 jak i 105.

1. Uzupełnij poniższy tekst przy pomocy liczb i słów.

Ziemia, zamieszkana przez miliony gatunków, wliczając w to człowieka, jest jedynym znanym miejscem we wszechświecie, w którym występuje . Planeta uformowała się miliarda lat temu, a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu miliarda lat po uformowaniu.

 • Uzupełnianie liczb i słów można dowolnie mieszać.

Test wielokrotnego wyboru przy pomocy pól jednokrotnego wyboru[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
 {Pytanie
 |type="()"}
 | A | B | C 
 +-- A jest poprawne.
 -+- B jest poprawne.
 --+ C jest poprawne.

1. Pytanie

A B C
A jest poprawne.
B jest poprawne.
C jest poprawne.

 • Dodaje dodatkowe pola jednokrotnego wybory w linii za pomocą znaków +/- użytych po sobie.
 • W każdym wierszu powinien wystąpić wyłącznie jeden znak "+".
 • Poszczególne nagłówki kolumn powstały za pomocą pionowych kresek użytych między nimi.

Test wielokrotnego wyboru z wieloma prawidłowymi odpowiedziami[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
{Pytanie
|type="[]"}
| Opcja A | Opcja B | Opcja C 
++- Pytanie 1
(Podpowiedź: A i B są poprawne).
-++ Pytanie 2 (
Podpowiedź: B i C są poprawne).
--+ Pytanie 3 
(Podpowiedź: C jest poprawne).

1. Pytanie

Opcja A Opcja B Opcja C
Pytanie 1 (Podpowiedź: A i B są poprawne).
Pytanie 2 Podpowiedź: B i C są poprawne).
Pytanie 3 (Podpowiedź: C jest poprawne).

 • Ten typ pytań pozwala na wiele pytań i odpowiedzi.
 • Poprawne odpowiedzi są oznaczone znakiem plus, a nieprawidłowe minusem. Poprzez dodanie większej ilości znaków plus i minus na początku wiersza można dodać więcej pól odpowiedzi.
 • Nagłówki kolumn są zdefiniowane poprzez wpisy znajdujące się między "|".

Zaawansowane możliwości[edytuj]

Umieszczenie dodatkowych wyjaśnień[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
 {Pytanie
 |type="()"}
 + Prawidłowa odpowiedź
 || Wyjaśnienie dla prawidłowej odpowiedzi
 - Fałszywa odpowiedź
 || Wyjaśnienie dla fałszywej odpowiedzi
 - Fałszywa odpowiedź
 || Wyjaśnienie dla fałszywej odpowiedzi
 - Fałszywa odpowiedź
 || Wyjaśnienie dla fałszywej odpowiedzi

1. Pytanie

Prawidłowa odpowiedź
Fałszywa odpowiedź
Fałszywa odpowiedź
Fałszywa odpowiedź

 • Dodatkowe wyjaśnienie to tekst, który początkowo jest ukryty i pojawia się po pokazaniu odpowiedzi. Tak umieszczone informacje zwykle zawierają wytłumaczenie, komenatarz itp.
 • Wyjaśnienia mogą być umieszczone przy każdej odpowiedzi, wystarczy, że w wiersz poniżej zostanie rozpoczęty od "||".
 • Symbol wyjaśnień musi znajdować się na początku wiersza.
 • W odwrotności do innych typów testów tutaj do każdej odpowiedzi może być podany komentarz.
 • Żeby sprawdzić system wyjaśnień wybierz odpowiedź i zatwierdź test, komentarz pojawi się tuż po tym.

Umieszczanie bloków tekstu między kolejnymi pytaniami[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
{To jest pierwsze pytanie.
|type="()"}
+ Prawidłowa odpowiedź
- Zła odpowiedź
- Zła odpowiedź

{To jest blok tekstu}

{To jest drugie pytanie.
|type="()"}
+ Prawidłowa odpowiedź
- Zła odpowiedź
- Zła odpowiedź

1. To jest pierwsze pytanie.

Prawidłowa odpowiedź
Zła odpowiedź
Zła odpowiedź

Arctic Terns

Arktyka – obszar Ziemi otaczający biegun północny. Jej granice określa się w różny sposób. Według definicji klimatyczno-ekologicznej wyznacza ją lipcowa izoterma +10 °C, która w przybliżeniu pokrywa się również z północną granicą wegetacji drzew. Według innej, Arktykę ogranicza koło podbiegunowe północne, co jednak sprawia, że w jej obrębie znajdują się również duże obszary Norwegii i Szwecji o dość umiarkowanym klimacie. Arktyka obejmuje część Rosji, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Alaskę (Stany Zjednoczone), Grenlandię (terytorium duńskie), Islandię oraz Ocean Arktyczny.


2. To jest drugie pytanie

Prawidłowa odpowiedź
Zła odpowiedź
Zła odpowiedź

 • Bloki tekstu mogą być umieszczone pomiędzy pytaniami, kiedy są umieszczone między klamrami - {....}.
 • Bloki tekstu mogą zawierać grafiki, linki i formatowanie, tak jak widać na przykładzie.

Używanie grafik jako odpowiedzi[edytuj]

wikitekst rendered uwagi
<quiz display=simple>
{ Która grafika nie przedstawia orzechów? }
- [[Plik:Walnut03.jpg|100px]]
+ [[Plik:Peanuts.jpg|100px]]
+ [[Plik:Malus-Idared on tree.jpg|100px]]
- [[Plik:Pistachios in a bag.jpg|100px]]
- [[Plik:Chestnut.jpg|100px]]
+ [[Plik:P10802511.JPG|100px]]
</quiz>

1. Która grafika nie przedstawia orzechów?

Walnut03.jpg
Peanuts.jpg
Malus-Idared on tree.jpg
Pistachios in a bag.jpg
Chestnut.jpg
P10802511.JPG

 • Niestety nie ma sposobu, aby grafiki umieścić w poziomie.
 • Chociaż nie ma przymusu, to dobrym zwyczajem jest umieszczenie jakiegoś tekstu przy grafikach, chociażby podpowiedź.

Używanie grafik w pytaniach[edytuj]

wikitekst rendering uwagi
<quiz display=simple>
{ Co to jest? [[Image:Butterfly tongue.jpg|100px| ]]
| type="()" }
- Tygrys
+ Motyl
- Pszczoła
- Mucha
</quiz>

1. Co to jest? Butterfly tongue.jpg

Tygrys
Motyl
Pszczoła
Mucha

W tym przykładzie grafika jest częścią pytania. Do jej wstawiania używasz standardowych tagów.

Używanie animacji[edytuj]

W tej sekcji nie pojawia się nic nowego, ale jest dość efektowna :)

1.
Jaki to rodzaj ryb?

Śledź
Łosoś
Tuńczyk
Złota rybka

1.
Jak wiele kul tu widzisz?Hiperłącza i inne znaczniki[edytuj]

Znaczniki działające w quizach[edytuj]

 • Hiperłącza: [[....]].
 • Multimedia [[Plik:....]].
 • Pogrubienie i kursywa.
 • <big> and <br />

Tagi, które częściowo działają w tym dodatku[edytuj]

 • Szablony: {{....}}.
  • nie działa subst.
 • Tabelki: {|....|}.
 • Nagłówki: ===....===.
  • WUwaga: Aktualnie problem jest z działaniem TOC.
 • Listy i wcięcia: #, * i :

Umieszczanie utworów muzycznych i dźwieków[edytuj]

Jest to podobne do używania grafik. Działają tutaj standardowe komendy wikikodu.

Podział punktów[edytuj]

wikitekst
(to co piszesz)
rendering
(to co widzisz)
uwagi
<quiz points="3/1!">
{Wypróbuj teraz.} 
+ Plus 3 punkty za tą odpowiedź
- Minus 1 punkt za tą
</quiz>
Punkty dodawane za właściwą odpowiedź:   
Punkt odejmowany za niewłaściwą odpowiedź:
Ignoruj punktację pytań:

1. Wypróbuj teraz.

Plus 3 punkty za tą odpowiedź
Minus 1 punkt za tą

 • Domyślnie jest 1 punkt za odpowiedź poprawną i 0 za błędną.
 • Można to zmienić poprzez użycie atrybutu points dla tagu quiz.
 • Format atrybutu wygląda tak "X/Y!", gdzie X oznacza punkty za poprawną odpowiedź i Y za złą. Punkty Y zapisuje się jako liczby naturalne, ale są one odejmowane od ogólnego wyniku.
 • Jeżeli w konstrukcji quizu występuje atrybut display=simple to powstaje bug, który niweluje efekt podziału punktów (wersja 0.9.2).
 • Wartości takie jak 1.25 or 2.5 są dopuszczalne.
<quiz display=simple>
{Wypróbuj to pytanie
|type="()" } 
+ 1 punkt
- 0 punktów

{Wypróbuj to pytanie
|type="()" coef="2"} 
+ 2 punkty
- 0 punktów

{Wypróbuj to pytanie 
|type="()" coef="4"} 
+ 4 punkty
- 0 punktów

{Wypróbuj to pytanie 
|type="()" coef="0.5"} 
+ 1/2 punktu
- 0 punktów
</quiz>

1. Wypróbuj to pytanie

1 punkt
0 punktów

2. Wypróbuj to pytanie

2 punkty
0 punktów

3. Wypróbuj to pytanie

4 punkty
0 punktów

4. Wypróbuj to pytanie

1/2 punktu
0 punktów

 • Oznaczenie coef określa wagę pytania. Normalnie wszystkie pytania mają tyle samo punktów za poprawne odpowiedzi, domyślnie jest to 1 punkt. Używając coef możesz zmieniać wartości punktów dla każego pytania z osobna.
 • Wartości punktów należy otoczyć podwójnymi apostrofami.

Zobacz też[edytuj]

MediaWiki[edytuj]


Powrót do Pomocy Wikibooks