Przejdź do zawartości

Pomoc:Zbiór zadań maturalnych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Pomoc
Zbiór zadań maturalnych
Spis treści

Czym jest Zbiór zadań maturalnych?

[edytuj]

Ogólnodostępna baza zadań – zbiór zadań maturalnych to ogólnodostępna baza zadań stworzonych przez internautów. Każdy może w nim zamieścić swoje własnoręcznie stworzone zadanie, dzięki czemu inni użytkownicy mogą z nich skorzystać podczas nauki do egzaminu maturalnego.

Kompozycja otwarta – zbiór ten ma kompozycję otwartą. Co do zasady nigdy nie będzie dokończony. Wobec tego zawsze możesz w nim dodać nowe zadanie (nigdy nie jest na to za późno).

Czym Zbiór zadań maturalnych nie jest?

[edytuj]

Katalogiem już wcześniej istniejących zadań – Zbiór zadań maturalnych na Wikibooks nie jest katalogiem zadań już wcześniej opublikowanych: np. w arkuszach maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zadania już opublikowane będą miały swoje miejsce w analogicznym zbiorze zadań, który w przyszłości powstanie na Wikiźródłach. Z drugiej strony zadania tworzone w Zbiorze zadań maturalnych mogą być inspirowane zadaniami już istniejącymi, lecz wymagają przynajmniej częściowej modyfikacji (np. podania własnego klucza odpowiedzi, który do oryginalnego zadania nie został załączony – taki klucz odpowiedzi również ma wartość merytoryczną z punktu widzenia tego zbioru).

Nieomylną wyrocznią – może się zdarzyć, że w zadaniu obecny jest błąd merytoryczny lub nieprawidłowo sformułowano odpowiedź w kluczu. Wynika to z faktu, że jest pisany przez wolontariuszy, w wolnym czasie i według własnej inwencji. Jeśli taki błąd zauważysz, postaraj się go poprawić (lecz informację o poprawieniu błędu zaznacz też w tytule edycji). Jeśli zauważonego błędu nie możesz poprawić poprzez prostą edycję, zgłoś to na stronie dyskusji zadania.

Jak dodawać nowe zadania maturalne?

[edytuj]

Numeracja zadań – zadania maturalne mają ściśle określone umiejscowienie w zbiorze. Kolejne numery zadań przyznawane są przez generator numerów zadań (zbiór zadań z danego przedmiotu maturalnego ma swój własny generator). Generator przyznaje numer o 1 większy od numeru ostatnio utworzonego zadanie – z tego względu sam numer zadania nie mówi i nim nic więcej niż o kolejności chronologicznej powstania zadania w zestawieniu z innymi zadaniami. Przykładem generatora numerów zadań maturalnych jest ten dla Zbioru zadań maturalnych z Biologii.

Ważne! – po utworzeniu zadania maturalnego koniecznie trzeba ręcznie odświeżyć stronę generatora numerów zadań poprzez wykonanie edycji zerowej. Następnie trzeba też odświeżyć stronę główną zbioru dla danego przedmiotu maturalnego (w przypadku Biologii byłaby to ta strona generatora oraz ta strona główna przedmiotu). Wynika to z tego, że pamięć podręczna strony nie odświeża się automatycznie. Bez wspomnianej powyżej czynności generator cały czas będzie proponował ten sam numer zadania, co może doprowadzać do konfliktów edycji.

Formatka nowego zadania – po użyciu przycisku Stwórz nowe zadanie maturalne nastąpi przekierowanie do strony edycji nieistniejącego jeszcze nowego zadania maturalnego. Znajdziesz w nim już wstępnie zdefiniowany kod źródłowy. Należy go uzupełnić o:

materiał źródłowy Może to być np. fragment publikacji, zdjęcie, infografika, wzór matematyczny lub tabela z danymi.
numer zadania Numer, który widnieje w tytule zadania.
ilość punktów przewidzianych za to zadanie Najczęściej jest to 1 punkt. Jeśli za zadanie można uzyskać więcej punktów, w metryczce do zadania należy zawrzeć kryteria progowe otrzymania każdego kolejnego punktu.
treść zadania W tym miejscu piszemy polecenie. Należy w nim zastosować jeden z czasowników operacyjnych dopuszczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
metryczkę zadania Wypełnia się ją w oparciu o szablon {{Klucz odpowiedzi CKE}}

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, należy zatwierdzić edycję. Warto jednak poprzedzić to sprawdzeniem, czy ktoś w międzyczasie nie zamieścił już nowego zadania. Warto też przed zapisaniem edycji skopiować cały utworzony przez nas kod źródłowy (bywa, że stron przeglądarki się niespodziewanie resetuje, a wraz z tym dochodzi do utraty całej naszej pracy włożonej w utworzenie nowego zadania.

Struktura Zbioru zadań maturalnych

[edytuj]

Kategorie – w przeciwieństwie do większości publikacji obecnych na Wikibooks, interfejs Zbioru zadań w znacznym stopniu oparty jest na stronach kategorii. Wynika to z kaskadowej struktury podstawy programowej. Każdy punkt podstawy programowej dla danego przedmiotu ma dedukowaną własną stronę kategorii. Dzięki zastosowaniu kategorii zadania maturalne są automatycznie filtrowane i sortowane według punktów podstawy programowej, które są przez to zadanie realizowane. Wchodząc na stronę kategorii dedykowaną konkretnemu punktowi podstawy programowej możesz sprawdzić, które zadania realizują ten punkt podstawy programowej.

Zgłaszanie błędów

[edytuj]

Błędy w zadaniach – jeśli zauważysz w zadaniu błędy merytoryczne lub stylistyczne, śmiało popraw je w polu Edytuj. Jeśli jest to drobny problem, nie musisz go nigdzie zgłaszać.

Błędy techniczne – wszelkie błędy wymagające interwencji opiekuna tego projektu należy zgłaszać do Superjurka.Powrót do Pomocy Wikibooks
Koniec