Pomocnik olimpijczyka - Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej/Sprawdziany/Społeczeństwo

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Czas:

1 Co jest głównym czynnikiem klasyfikującym grupę jako wspólnotę?

wielkość grupy — jeżeli grupa jest duża, wówczas mówimy, że jest wspólnotą
wspólne cechy członków grupy — jeżeli członków grupy łączą takie same cechy (np. są lekarzami),
więzi społeczne łączące członków grupy — jeżeli wszyscy członkowie połączeni są więziami społecznymi,
status prawny grupy — jeżeli grupa jest sformalizowana, wówczas mówimy, że jest to wspólnota

2 Nazwij zdefiniowane pojęcia.

|-
|

|| A. proces przekształcania człowieka z organizmu biologicznego
w istotę społeczną; wyróżnia się dwa etapy
|-
|

|| B. sytuacja, w której występuje sprzeczność interesów jednostki zwią-
zanych z pełnionymi przez nią rolami w społeczeństwie
|-
|

|| C. duża grupa społeczna zamieszkująca dany obszar (np. państwa)
|-
|

|| D. relacje między ludźmi mające charakter bezpośredni i emocjonalny
|}