Przejdź do zawartości

Poradnik harcerski/Cyfrowy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Każdej literze alfabetu (nie uwzględnia się takich liter jak ą, ę itp.) przypisywana jest kolejna liczba, począwszy od „H”.


Zamiast liter w wyrazie, który chcemy zaszyfrować, piszemy odpowiadającą jej cyfrę, bądź liczbę np.


Aby nie było za łatwo, to do tych liczb dodaje się cyfry dowolnej liczby, takiej, która nie jest trudna do zapamiętania. Załóżmy, że tą liczbą będzie rok zakończenia II wojny światowej, czyli 1945:


Po zakodowaniu szyfrem cyfrowym wyrazu HARCERKA otrzymaliśmy następującą wiadomość: „2, 27, 15, 25, 23, 20, 8, 23”:

Źródło: http://skauting.pl