Poradnik harcerski/Pozyskiwanie kadry

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Pozyskiwanie kadry obejmuje członków organizacji, jak i osoby niezrzeszone. Służy zwiększeniu liczby kadry pełniącej funkcje w ZHP.

Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku. Osoby będące kadrą pełnią funkcję z wyboru lub mianowania.

Na Kadrę ZHP składa się:

 1. Kadra wychowawcza – instruktorzy pełniący funkcje instruktorskie (wychowawcze) i członkowie ZHP, przygotowujący się do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego, pełniący równocześnie funkcje w drużynie harcerskiej (drużynowy lub przyboczny), a także posiadający otwartą próbę instruktorską (próba przewodnikowska).
 2. Kadra wspierająca – członkowie ZHP, którzy nie są instruktorami, ale pełnią funkcje wspierające działalność wychowawczą.

Funkcje kadry wspierającej mogą pełnić również instruktorzy, jednak muszą posiadać odpowiednie umiejętności bądź wiedzę specjalistyczną w tym zakresie.

Pozyskiwanie kadry wewnątrz organizacji[edytuj]

Jest to najbardziej naturalny i bezpośredni sposób pozyskania kadry wychowawczej oraz wspierającej. Odbywa się on poprzez wychowywanie swoich następców na funkcje, inspirowanie członków organizacji do podejmowania się funkcji na różnych szczeblach ZHP, a także stwarzaniu im możliwości do ich pełnienia. Istotna jest praca drużynowych z najstarszymi grupami w ZHP (harcerze starsi i wędrownicy), poprzez przygotowywanie osób z odpowiednimi predyspozycjami do pełnienia funkcji w drużynie (zastępowy oraz przyboczny).

Pozyskiwanie kadry wewnątrz organizacji powinno uwzględniać:

 1. potrzeby kadrowe w miejscu działania (perspektywa długoterminowa),
 2. postawę zgodną z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,
 3. dotychczasowe działania, motywację oraz kwalifikacje danych osób.

Zalecana kolejność działań:

 1. wyszukanie potencjalnych kandydatów do pełnienia danej funkcji,
 2. rozmowy z kandydatami w tym określenie celów oraz wzajemnych oczekiwań,
 3. wybór kandydata i uzgodnienie zakresu obowiązków (opis funkcji),
 4. stworzenie wspólnie z kandydatem indywidualnego planu przygotowania do funkcji,
 5. przygotowanie oraz przeszkolenie do funkcji,
 6. mianowanie na funkcję,
 7. na wniosek kandydata zawarcie umowy wolontariackiej.

Pozyskiwanie kadry spoza organizacji[edytuj]

Pozyskiwanie kadry spoza organizacji, z doświadczeniem harcerskim jak i bez, powinno uwzględniać:

 1. potrzeby kadrowe środowiska,
 2. postawę zgodną z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,
 3. dotychczasowe działania, motywacje oraz kwalifikacje,
 4. stopniowe angażowanie i poszerzanie zakresu odpowiedzialności, decyzyjności oraz zadań,
 5. wprowadzenie osób nowo pozyskanych do środowiska, stworzenie im przychylnej atmosfery i możliwości przynależności do zespołu,
 6. przydzielenie opiekuna wprowadzającego osoby do organizacji.

Zalecana kolejność działań:

 1. poszukiwanie kandydatów do realizacji konkretnych celów lub zadań,
 2. rozmowa z kandydatem, określenie celów lub zadań i wzajemnych oczekiwań,
 3. podjęcie decyzji przez kandydata i uzgodnienie z nim opisu zadania lub funkcji,
 4. przeszkolenie do funkcji pod kątem specyfiki organizacji,
 5. realizacja zadania przy wsparciu przełożonego lub opiekuna,
 6. ocena wraz z przełożonym lub opiekunem realizacji zadania,
 7. zaproponowanie kolejnego zadania lub funkcji,
 8. zaproponowanie członkostwa w organizacji,
 9. na wniosek kandydata zawarcie umowy wolontariackiej.

W przypadku kadry ubiegającej się o pełnienie funkcji wychowawczych, niezbędne jest takie zaplanowanie próby instruktorskiej (przewodnikowska), aby uwzględniać wiedzę i umiejętności kandydata na instruktora, wynikające z jego doświadczenia życiowego i wykształcenia.

Źródła[edytuj]