Przejdź do zawartości

Poradnik harcerski/Różne rodzaje zatruć

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zatrucie definiujemy jako objawy powstałe wskutek działania trucizny. Zatrucie nie ma charakterystycznych objawów. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i nie można ustalić przyczyny, wstępnie założyć można że jego organizm został zatruty.

Objawy zatrucia[edytuj]

 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunka,
 • ból brzucha,
 • trudności z oddychaniem,
 • płytki, wolny oddech
 • zwężone/poszerzone źrenice,
 • ból głowy,
 • utrata świadomości,
 • drgawki ciała,
 • oparzenie,
 • zaczerwienienie skóry,
 • pęcherze na skórze.

Pierwsza pomoc[edytuj]

Do akcji ratunkowej przystępujemy, gdy jesteśmy pewni, że sami nie zostaniemy zatruci

 1. Przeniesienie poszkodowanego w bezpieczne miejsce
 2. Sprawdzenie przytomności i funkcji życiowych poszkodowanego
 3. Wezwanie karetki pogotowia
 4. Usunięcie trucizny z organizmu (w miarę możliwości)
 5. Zabezpieczenie środków, którymi mógł zatruć się poszkodowany i przekazanie ich służbom medycznym

Pierwsza pomoc[edytuj]

 • Zatrucie przez przewód pokarmowy:
 1. Wywołanie wymiotów poprzez wypicie litra letniej wody do wypicia oraz drażnienie tylnej części gardła palcem na przemian
 2. Wymiociny zabezpieczyć należy i dostarczyć w celu wykonania badań toksykologicznych
 • Wymiocin nie wywołujemy gdy poszkodowany jest:
  1. nieprzytomny
  2. zatruty środkami żrącymi, lub innymi, które mogą uszkodzić przełyk
  3. zatruty środkami drażniącymi, jak benzyna czy nafta
  4. zatruty substancjami oleistymi (mogą nie wywołać odruchu kaszlowego)
 • Zatrucie gazem:
 1. Przeniesienie poszkodowanego w bezpieczne miejsce
 2. Kontrola parametrów życiowych
 • Zatrucie przez skórę:
 1. Ratujący, za pomocą rękawic gumowych, powinien zabezpieczyć się przed skażeniem
 2. Następnie z poszkodowanego zdjąć należy skażoną odzież
 3. Przez kilka minut spłukać skórę w skażonych miejscach
 4. Nie można pocierać skażonych miejsc, ani stosować na nie innych środków niż woda
 5. W miarę możliwości zabezpieczamy skórę opatrunkiem jałowym
 • Pokąsanie przez zwierzęta:
 1. Należy opóźnić wchłanianie trucizny poprzez:
  • unieruchomienie poszkodowanego
  • obłożenie miejsca iniekcji zimnymi okładami
 2. Jak najszybciej dostarczyć poszkodowanego do szpitala
 3. W przypadku ukąszeń zadanych przez węża, należy w miarę możliwości wyssać jad z rany i udać się do najbliższego punktu medycznego.