Przejdź do zawartości

Poradnik harcerski/Schemat postępowania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Rodzaje pierwszej pomocy i łańcuch ratunkowy[edytuj]

Pierwszą pomoc dzielimy na pomoc medyczną (wykonywaną przez osoby przebywające na miejscu) i lekarską (czynności wykonywane przez ratowników medycznych). Łańcuch ratunkowy obejmuje te dwa rodzaje pierwszej pomocy oraz dodaje łańcuch następujący po udzieleniu pierwszej pomocy, tj. profesjonalną pomoc lekarską w placówce medycznej. Akcja ratunkowa powinna wprowadzać łagodne przejścia pomiędzy etapami, przez co poszczególne ogniwa łańcucha mogą nachodzić na siebie

Odpowiedzialność prawna[edytuj]

Obowiązkiem każdego człowieka jest udzielenie pierwszej pomocy jak najlepiej potrafi. Nie podejmujmy czynności, których nie potrafimy przeprowadzić. Pomóżmy w miarę możliwości. Często sam telefon na pogotowie ratunkowe lub prośba o pomoc innej osoby może uratować życie i zdrowie poszkodowanych. Warto pamiętać także, że brak pomocy jest karany przez polskie prawo (162 art. Kodeksu Karnego)

Bezpieczeństwo ratującego[edytuj]

Bezpieczeństwo osoby, która podejmuje akcję ratunkową jest jednym z priorytetów. W razie niebezpieczeństwa nie należy podejmować pochopnych wniosków. Znacznie trudniej jest w razie czego uratować później jedną osobę więcej. Sami powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo. Nie możemy zapominać o używaniu rękawiczek lateksowych oraz w razie przeprowadzania resuscytacji o używaniu odpowiedniej maseczki. Kontakt nawet z niewielką ilością krwi poszkodowanego może doprowadzić do zarażenia groźnymi chorobami (HBV, HCV i HIV)

Schemat udzielania PP[edytuj]

Podczas udzielania pierwszej pomocy powinniśmy kierować się poniższym schematem. Pozwoli on nam na sprawne i niezagrażające zdrowiu i życiu przeprowadzenie akcji ratowniczej

  • Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać jest zabezpieczenie miejsca wypadku. Jeżeli do wypadku doszło na jezdni obszar zabezpieczamy, ustawiając trójkąty ostrzegawcze lub inne widoczne przedmioty. Dzięki temu możemy być pewni, że nic nam nie grozi. Pamiętajmy też o wyłączeniu silnika i (jeżeli potrafimy) o odłączeniu akumulatora. Jeżeli rzecz dzieje się w innym miejscu niż droga przeanalizujmy okoliczności i podejmijmy czynności, które zagwarantują bezpieczeństwo nam i poszkodowanym.
  • Określamy czy osoba jest przytomna (pytamy, czy wszystko w porządku, jeżeli nie odpowiada możemy krzyknąć, lub klasnąć koło ucha). W razie braku przytomności sprawdzamy oddech (ucho przykładamy do ust poszkodowanego, jednocześnie obserwujemy klatkę piersiową. Jest to tak zwany schemat "Widzę, słyszę, czuję". Jeżeli poszkodowany oddycha to zobaczymy unoszącą się klatkę piersiową, usłyszymy świst wdychanego powietrza lub poczujemy na policzku wydychane powietrze. W przypadku, gdy poszkodowany jest przytomny próbujemy przeprowadzić wywiad (tak zwane SAMPLE). Aby zapewnić bezpieczeństwo osoby poszkodowanej usuwamy z jej jamy ustnej wszystkie ciała obce oraz odchylamy głowę do tyłu, by osoba ta nie udusiła się własnym językiem.
  • Po zebraniu odpowiednich informacji należy wezwać pogotowie ratunkowe. O powiadomienie służb medycznych można poprosić także inne osoby będące na miejscu wypadku. Pomoże nam to na szybsze rozpoczęcie udzielania pomocy. Numer na pogotowie ratunowe to 999 lub 112 z telefonu komórkowego.
  • W razie potrzeby i umiejętności wykonujemy resuscytację krążeniowo-oddechową
  • oraz inne czynności, które mogą pomóc w uratowaniu życia i zdrowia