Przejdź do zawartości

Poradnik harcerski/WOSM

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (ang. World Organization of the Scout Movement, w skrócie WOSM) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca organizacje skautowe całego świata założona w 1920 roku przez Roberta Baden-Powella. Związek Harcerstwa Polskiego był jednym ze współzałożycieli i pozostaje jej aktywnym członkiem. Skupia około 28 milionów skautów. Ciekawostką może być możliwości stania się członkiem związku również skautek, w przypadku, gdy organizacja, do której należą, nie jest skupiona w WAGGGS. Organem władzy w organizacji jest zbierająca się co 3 lata Światowa Konferencja. Symbolem WOSM jest srebrna lilijka na purpurowym tle.