Przejdź do zawartości

Poradnik harcerski/Znaki topograficzne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Znaki topograficzne są to umowne, graficzne znaki przedstawiające obraz ziemi. Możemy podzielić je na następujące grupy:

  • punktowe - odzwierciedlają położenie jakiegoś obiektu, zajmującego mały obszar (np. stacje paliw, kościoły, transformatory)
  • liniowe - odzwierciedlają położenie obiektów, których rzutem jest linia (np. rzeki, drogi, granice)
  • powierzchniowe - odzwierciedlają obiekty, których wielkość można odwzorować w skali mapy (np. łąki, pola, lasy)
  • umowne objaśniające - uzupełniają inne oznaczenia (strzałka pokazująca kierunek rzeki, znak drzewa określający rodzaj lasu)
Symbol Znaczenie
Linia kolejowa, stacja
Napowietrzny przewód elektryczny
Droga szybkiego ruchu
Droga drugorzędna
Droga lokalna
Droga wiejska
Droga polna lub leśna
Ścieżka
Ogrodzenie
Potok, rzeka
Rząd drzew
Żywopłot
Las wysokopienny iglasty
Las wysokopienny liściasty
Las wysokopienny mieszany
Zagajnik
Krzaki zwarte (a - iglaste;b - liściaste)
Sad
Łąka sucha i podmokła
Zarośla, trzciny
Bagno
Budynek
Zwarta zabudowa
Pojedyncza zagroda
Zakład przemysłowy bez komina
Kościół
Leśniczówka
Stacja benzynowa
Transformator
Grobla