Powtarzamy matematykę - matura 2010/Potęgi

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

potęgowanie iloczynu
= potęgowanie ilorazu
iloczyn potęg o tych samych podstawach
iloraz potęg o tych samych podstawach
iloraz ( ułamek) potęg o tych samych podstawach

wtedy

potęga zerowa, podstawa musi być różna od zera
potęga potęgi