Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad30

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 30 ( 2 punkty )

Wykaż, że jeśli a > 0 , to