Przejdź do zawartości

Prawo karne/Źródła prawa karnego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

System źródeł prawa karnego materialnego[edytuj]

Do systemu źródeł polskiego prawa karnego materialnego należą:

Kodeks karny[edytuj]

Kodeks karny składa się z trzech części: ogólnej, szczególnej i wojskowej. W części ogólnej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego. Należą do nich na przykład: zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa, okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, kary, przedawnienie, zatarcie skazania. Część szczególna to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do jakiegoś konkretnego przestępstwa (art. 278 - kradzież, art. 197 – zgwałcenie itd.). Część wojskowa zawiera ogólne i szczegółowe przepisy karne odnoszące się do żołnierzy.