Prawo karne/Grzywna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zasady wymiaru grzywny określa art. 33 k.k.

Grzywna jest to nakaz zapłacenia określonej sumy pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa.

Sąd wymierza grzywnę w stawkach dziennych określając ilość stawek oraz wysokość jednej stawki.

Co do zasady ilość stawek dziennych powinna wynosić od 10 do 360. Od tej zasady są wyjątki np:

 • art. 86 k.k. - kara łączna nie powinna przekraczać 540 stawek dziennych,
 • art. 309 k.k.- grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 2 000 stawek dziennych, w razie skazania za przestępstwo określone w:
  • art. 296 § 3 k.k. - nadużycie zaufania,
  • art. 297 § 1 k.k. - oszustwo kredytowe,
  • art. 299 k.k. - "pranie brudnych pieniędzy".

Wysokość stawki dziennej powinna wynosić od 10 zł do 2000 zł. Przy ustalaniu wysokości sąd bierze pod uwagę:

 • dochody sprawcy,
 • jego warunki osobiste,
 • jego warunki rodzinne,
 • jego stosunki majątkowe,
 • jego możliwości zarobkowe.


Powrót do spisu treści