Przejdź do zawartości

Prawo karne/Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Przesłanki

Warunki dopuszczalności stosowania warunkowego umorzenia postępowania zawiera art. 66 § 1 i 2 k.k. Aby można było skorzystać z tej instytucji muszą być łącznie spełnione następujące przesłanki:

1) zagrożenie czynu karą nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności

2) wina sprawcy i stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez sprawcę czynu nie są znaczne

3) brak wątpliwości co do popełnienia przestępstwa i jego okoliczności.