Processing/Jak zapisać swoje prace

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Jak zapisać 1 ramkę grafiki do pliku[1]

void mousePressed(){
  save("a.png");
}

Rozszerzenie plików[edytuj]

  • vlw = zawiera czcionkę ( ang. font), którą można wstawić do obrazów i animacji
  • py = plik z kodem pythona
  • sketch = program napisany w Processing
  • Processing Development Environment (PDE) = Processing IDE


Przypisy