Programowanie C++ Qt4 w systemie Gnu-Linux/Własny widget - dziedziczenie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Prosty widget przeglądarki plików[edytuj]

Na początek mocno okrojona przeglądarka plików oparta na:

 1. Klasa dziedziczy po QDockWidget
 2. Klasa ma własny pasek narzędzi
 3. W klasie umieścimy Przykładowy przycisk w pasku narzędzi "home"
 4. Podwójne kliknięcie na item w widgecie QTreeView spowoduje
  1. Zmianę folderu głównego w widgecie QTreeView (jeśli kliknięty folder)
  2. Wyemitowanie sygnału z informacjami o pliku (jeśli kliknięty plik)

Plik nagłówkowy naszej klasy[edytuj]

#ifndef FILEBROWSER_H
#define FILEBROWSER_H

#include <QWidget>
#include <QDockWidget>
#include <QTreeView>
#include<QToolBar>
#include <QAction>
#include<QFileInfo>
#include <QFileSystemModel>
/* Dziedziczenie po klasie QDockWidget - Dodajemy kilka elementów
 * Pasek narzędzi z jednym przyciskiem home
 * obiekt QTreeView do wyświetlania drzewa katalogów
 * Dodajemy jeden sygnał emitowany w momencie podwójnego kliknięcia (jeśli kliknięty item jest plikiem
 *
 *
 */
class FileBrowser : public QDockWidget
{
  Q_OBJECT

  QTreeView* TreeFileWindow;   //wyświetlanie drzewa katalogów 
  QToolBar* toolbar;       //pasek narzędzi
  QAction *home;         //przycisk home
  QFileSystemModel *DirModel;

  inline void toolBarCreate();
  inline void treViewWidgetCreate();

/*funkcja ustawiająca folder główny w obiekcie QTreeView
Funkcja pomocnicza, żeby długo nie pisać
*/
  void ViewRootFolderSet(QString path){TreeFileWindow->setRootIndex(DirModel->setRootPath(path));}


private slots:

  void cd_home() {ViewRootFolderSet("/home");} //przejdź do folderu domowego

  void TreeFileWindowDoubeCliked(const QModelIndex &index);//podwójne kliknięcie

public:

  explicit FileBrowser(QWidget *parent = 0);

signals:
  void cliked(const QFileInfo &plik);

public slots:


};

#endif // FILEBROWSER_H

Plik implementacji[edytuj]

#include "filebrowser.h"
#include<QHeaderView>

FileBrowser::FileBrowser(QWidget *parent) :
  QDockWidget(parent)
{

 toolBarCreate();     // funkcja kreująca pasek narzędzi naszego widgeta
 treViewWidgetCreate();  // instrukcje związane z tworzeniem widgeta do wyświetlania drzewa katalogowego
 connect(TreeFileWindow, SIGNAL (doubleClicked(QModelIndex)), this, SLOT(TreeFileWindowDoubeCliked(QModelIndex)));
 connect(home,SIGNAL(triggered()), this, SLOT(cd_home()));

}
void FileBrowser::TreeFileWindowDoubeCliked(const QModelIndex &index)
{

  if (DirModel->isDir(index)) TreeFileWindow->setRootIndex(index); //Jeśli folder to zmień folder nadrzędny
    else
    emit cliked(DirModel->fileInfo(index));           //Jeśli plik

}


void FileBrowser::toolBarCreate()

{
  toolbar=new QToolBar(this);
  home=new QAction(QIcon::fromTheme("go-home"),"home",this);
  toolbar->addAction(home);
  setTitleBarWidget(toolbar);

}
void FileBrowser::treViewWidgetCreate()
{
  TreeFileWindow=new QTreeView(this);
  setWidget(TreeFileWindow);
  DirModel=new QFileSystemModel(this);
  TreeFileWindow->setModel(DirModel);
  TreeFileWindow->hideColumn(3);
  TreeFileWindow->hideColumn(2);
  TreeFileWindow->header()->setSectionResizeMode(0, QHeaderView::ResizeToContents);
  TreeFileWindow->header()->setSectionResizeMode(1, QHeaderView::ResizeToContents);
}

Prosty program demonstrujący[edytuj]

Żeby klasę zaprezentować potrzeba trochę kodu przykładowego. Należy w tym celu w QtCreator stworzyć szablon programu z oknem głównym. A następnie umieścić na formatce wiget typu QTextEdit. Poniżej przedstawię jakich zmian należy dokonać aby zobaczyć nowo utworzony widget w akcji:

Zmodyfikowany pliki nagłówkowy[edytuj]

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include<filebrowser.h>            //1 Dodajemy plik nagłówkowy

namespace Ui {
class MainWindow;
}

class MainWindow : public QMainWindow
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
  ~MainWindow();

private:
  Ui::MainWindow *ui;
  FileBrowser* m_FileBrowser;       //2 Deklarujemy wskaźnik do naszego wegeta z przeglądarką plików

private slots:
  void FileToOpen(const QFileInfo &file); //3 Deklarujemy Slot. Będzie wywołany automatycznie gdy nastąpi podwójne kliknęcie na plik 


};

#endif // MAINWINDOW_H

Plik implementacji klasy okna głównego[edytuj]

Przykładowy krótki plik implementacji. Dodatkowe wyjaśnienia raczej zbędne

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);
  m_FileBrowser = new FileBrowser(this);                        //tworzenie widgeta
  addDockWidget(Qt::LeftDockWidgetArea,m_FileBrowser);                 //Dokowanie widgeta
  connect(m_FileBrowser,SIGNAL(cliked(QFileInfo)),this,SLOT(FileToOpen(QFileInfo)));  //połączenie sygnału widgeta ze slotem aplikacji 
} 

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

/* Tylko dla przykładu wyświetlimy pełną ścieżkę do pliku który został podwójnie kliknięty. 
 * Jest to slot aplikacji wywołany automatycznie gdy nastąpi podwójne kliknięcie na pliku w widgecie m_FileBrowser
 */
void MainWindow::FileToOpen(const QFileInfo &file)
{
  ui->textEdit->setText(file.absolutePath()); 

}

Do pobrania klasa + program testowy[edytuj]

http://chomikuj.pl/mysiadziura/www.marekk.dreamhosters.com/TestFileBrowser.tar,4795170157.gz(archive)


Ciut Bardziej rozbudowany widget w Akcji:


https://www.youtube.com/watch?v=vSuO_LP7ODg