Przybornik nauczyciela/LO/Chemia/Materiały/1

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zadania powtórzeniowe do sprawdzianu z właściwości pierwiastków

Zadanie 1[edytuj]

Zadanie 1. Tlenek azotu (I):
a) jest bezbarwnym gazem
b) ma wzór sumaryczny NO
c) reaguje z wodą
d) jest mało reaktywny
Odpowiedź
a) jest bezbarwnym gazem
d) jest mało reaktywny
Uwagi


Zadanie 2[edytuj]

Zadanie 2. Tlenek azotu (IV) może:
a) występować w formie NO
2
b) występować w formie N
2
O
4
c) być brunatnym gazem
d) w temperaturze 10°C być bezbarwnym gazem
Odpowiedź
a) występować w formie NO
2

b) występować w formie N
2
O
4

d) w temperaturze 10°C być bezbarwnym gazem
Uwagi


Zadanie 3[edytuj]

Zadanie 3. Azot:
a) może przyjąć stopień utlenienia -II
b) w formie wolnej może tworzyć ciecz
c) zazwyczaj jest obojętny dla organizmów żywych
d) tworzy zarówno kwasy, jak i zasady
Odpowiedź
a) może przyjąć stopień utlenienia -II
b) w formie wolnej może tworzyć ciecz
c) zazwyczaj jest obojętny dla organizmów żywych
d) tworzy zarówno kwasy, jak i zasady
Uwagi


Zadanie 4[edytuj]

Zadanie 4. Reakcja 2NO
2
+ H
2
O → HNO
3
+ HNO
2
to:
a) reakcja synproporcjonowania
b) reakcja dysproporcjonowania
c) reakcja redoks
d) reakcja wymiany
Odpowiedź
b) reakcja dysproporcjonowania
c) reakcja redoks
d) reakcja wymiany
Uwagi


Zadanie 5[edytuj]

Zadanie 5. Żółte plamy tworzy
a) kwas azotowy (V)
b) kwas fosforowy (V)
c) reakcja ksantoproteinowa
d) kwas siarkowy (VI)
Odpowiedź
a) kwas azotowy (V)
c) reakcja ksantoproteinowa
Uwagi


Zadanie 6[edytuj]

Zadanie 6. Fosfor
a) ma 10 form alotropowych
b) w jego tlenkach powstają mostki tlenowe
c) w znacznych ilościach występuje w formie białej
d) występuje w formie trimerycznej P
6
O
15
Odpowiedź
a) ma 10 form alotropowych
b) w jego tlenkach powstają mostki tlenowe
Uwagi


Zadanie 7[edytuj]

Zadanie 7. Związek fosforu o najniższym stopniu utlenienia
a) ma wzór P
4
b) jest gazem
c) zawiera 4 atomy
d) nie zawiera wiązań homojądrowych
Odpowiedź
b) jest gazem
c) zawiera 4 atomy
d) nie zawiera wiązań homojądrowych
Uwagi


Zadanie 8[edytuj]

Zadanie 8. Arsen posiada:
a) odmianę czerwoną
b) odmianę żółtą
c) odmianę czarną
d) odmiany alotropowe
Odpowiedź
b) odmianę żółtą
c) odmianę czarną
d) odmiany alotropowe
Uwagi


Zadanie 9[edytuj]

Zadanie 9. As
2
O
5
a) jest tlenkiem kwasowym
b) dobrze rozpuszcza się w wodzie
c) jest stosowany w żywności jako konserwant
d) jest stosowany w fungicydach
Odpowiedź
a) jest tlenkiem kwasowym
b) dobrze rozpuszcza się w wodzie
d) jest stosowany w fungicydach
Uwagi


Zadanie 10[edytuj]

Zadanie 10. Tlenek antymonu (III)
a) występuje w formie dimerów Sb
4
O
6
b) znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym
c) jest niebieskim ciałem stałym
d) w kontakcie z powietrzem pozostaje obojętny
Odpowiedź
a) występuje w formie dimerów Sb
4
O
6

b) znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym
d) w kontakcie z powietrzem pozostaje obojętny
Uwagi


Zadanie 11[edytuj]

Zadanie 11. Antymon występuje
a) w formie żółtej
b) w formie czarnej
c) w formie fioletowej
d) w formie srebrzystobiałej
Odpowiedź
a) w formie żółtej
b) w formie czarnej
d) w formie srebrzystobiałej
Uwagi


Zadanie 12[edytuj]

Zadanie 12. Bizmut
a) ma szerokie zastosowanie w przemyśle
b) posiada stabilne izotopy
c) nie wchodzi w reakcję w wodorem
d) ma podobne właściwości co ołów
Odpowiedź
a) ma szerokie zastosowanie w przemyśle
d) ma podobne właściwości co ołów
Uwagi


Zadanie 13[edytuj]

Zadanie 13. Zażycie helu najpierw spowoduje
a) śmierć
b) zmianę głosu
c) utratę przytomności
d) nudności
Odpowiedź
b) zmianę głosu
Uwagi


Zadanie 14[edytuj]

Zadanie 14. Hel jest
a) gazem szlachetnym
b) powszechnym pierwiastkiem w kosmosie
c) zdolny do reakcji z fluorem i/lub sodem
d) nie jest istotny w aspekcie biologicznym
Odpowiedź
a) gazem szlachetnym
b) powszechnym pierwiastkiem w kosmosie
c) zdolny do reakcji z fluorem i/lub sodem
d) nie jest istotny w aspekcie biologicznym
Uwagi


Zadanie 15[edytuj]

Zadanie 15. Neon w polu elektrycznym emituje
a) światło białe
b) światło fioletowe
c) światło niebieskie
d) światło pomarańczowo-czerwone
Odpowiedź
d) światło pomarańczowo-czerwone
Uwagi


Zadanie 16[edytuj]

Zadanie 16. Neon jest
a) dobrym środkiem chłodniczym
b) wydajnym katalizatorem polimeryzacji
c) kofaktorem enzymów
d) pierwiastkiem o liczbie atomowej 11
Odpowiedź
a) dobrym środkiem chłodniczym
Uwagi


Zadanie 17[edytuj]

Zadanie 17. Światło fioletowe może emitować
a) hel
b) argon
c) krypton
d) ksenon
Odpowiedź
d) ksenon
Uwagi


Zadanie 18[edytuj]

Zadanie 18. Gazy szlachetne
a) mają zapach
b) ulegają polimeryzacji
c) są dobrymi reduktorami
d) tworzą odmiany alotropowe
Odpowiedź
Żadna odpowiedź nie jest poprawna.
Uwagi


Zadanie 19[edytuj]

Zadanie 19. Aby zapobiegać nadmiarowi radonu w pomieszczeniu
a) należy je często wietrzyć
b) należy je uszczelnić
c) trzeba stosować odpowiednie filtry w wentylacji
d) trzeba unikać przechowywania w nim aktynowców
Odpowiedź
a) należy je często wietrzyć
d) trzeba unikać przechowywania w nim aktynowców
Uwagi


Zadanie 20[edytuj]

Zadanie 20. Nazwa radon pochodzi od
a) nazwiska odkrywcy
b) nazwy miejscowości
c) pierwiastka z którego powstaje
d) czasownika
Odpowiedź
c) pierwiastka z którego powstaje
Uwagi


Zadanie 21[edytuj]

Zadanie 21. Tlen pozyskujemy poprzez
a) elektrolizę wody
b) destylację skroplonego powietrza
c) podgrzewanie tlenku rtęci (II)
d) podgrzewanie nadtlenku wodoru
Odpowiedź
a) elektrolizę wody
b) destylację skroplonego powietrza
c) podgrzewanie tlenku rtęci (II)
d) podgrzewanie nadtlenku wodoru
Uwagi


Zadanie 22[edytuj]

Zadanie 22. Tlen
a) jest niepalny
b) podtrzymuje spalanie
c) występuje na stopniu utlenienia –II
d) występuje na stopniu utlenienia +II
Odpowiedź
a) jest niepalny
b) podtrzymuje spalanie
c) występuje na stopniu utlenienia –II
d) występuje na stopniu utlenienia +II
Uwagi


Zadanie 23[edytuj]

Zadanie 23. Odmianą alotropową tlenu jest
a) ozon
b) tlen czerwony
c) tlen singletowy
d) tlen rodnikowy
Odpowiedź
a) ozon
b) tlen czerwony
c) tlen singletowy
Uwagi


Zadanie 24[edytuj]

Zadanie 24. Siarka jest pierwiastkiem
a) tworzącym zasady
b) tworzącym kwasy
c) należącym do tlenowców
d) mającym tylko jedną formę alotropową
Odpowiedź
b) tworzącym kwasy
c) należącym do tlenowców
Uwagi


Zadanie 25[edytuj]

Zadanie 25. Siarka nie przyjmuje stopnia utlenienia
a) –I
b) –II
c) VII
d) –IV
Odpowiedź
c) VII
d) –IV
Uwagi


Zadanie 26[edytuj]

Zadanie 26. Aby uzyskać SO
3
a) wystarczy spalić siarkę w tlenie
b) SO
2
należy poddać działaniu H
2
O
2
c) SO
2
należy poddać działaniu V
2
O
5
d) należy odparować wodę z roztworu H
2
SO
4
Odpowiedź
c) SO
2
należy poddać działaniu V
2
O
5
Uwagi


Zadanie 27[edytuj]

Zadanie 27. Kwas siarkowy (IV) ma wzór
a) H
2
S
b) H
2
SO
3
c) H
2
SO
4
d) H
2
S
2
O
7
Odpowiedź
b) H
2
SO
3
Uwagi


Zadanie 28[edytuj]

Zadanie 28. Siarka jest rozpuszczalna w
a) etanolu
b) wodzie
c) dwusiarczku węgla
d) benzenie
Odpowiedź
c) dwusiarczku węgla
Uwagi


Zadanie 29[edytuj]

Zadanie 29. Selen należy do
a) 4. okresu
b) bloku s
c) XVI grupy
d) półmetali
Odpowiedź
a) 4. okresu
c) XVI grupy
Uwagi


Zadanie 30[edytuj]

Zadanie 30. Polon
a) jest obojętny dla organizmów
b) jest chlorowcem
c) posiada stabilne izotopy
d) zawarty jest w dymie papierosowym
Odpowiedź
d) zawarty jest w dymie papierosowym
Uwagi


Zadanie 31[edytuj]

Zadanie 31. Do borowców należą
a) bor
b) german
c) glin
d) gal
Odpowiedź
a) bor
c) glin
d) gal
Uwagi


Zadanie 32[edytuj]

Zadanie 32. Duraluminium jest
a) stopem glinu, miedzi i i magnezu
b) formą alotropową glinu
c) nazwą potoczną dla Al
2
O
3
d) substancją odporną na korozję
Odpowiedź
a) stopem glinu, miedzi i i magnezu
d) substancją odporną na korozję
Uwagi


Zadanie 33[edytuj]

Zadanie 33. Glin w reakcji z stężonym roztworem NaOH
a) tworzy wodór
b) tworzy związek kompleksowy
c) zmienia stopień utlenienia
d) jest reduktorem
Odpowiedź
a) tworzy wodór
b) tworzy związek kompleksowy
c) zmienia stopień utlenienia
d) jest reduktorem
Uwagi


Zadanie 34[edytuj]

Zadanie 34. Wodorotlenek glinu ma charakter
a) amfoteryczny
b) obojętny
c) kwasotwórczy
d) zasadowy
Odpowiedź
a) amfoteryczny
Uwagi


Zadanie 35[edytuj]

Zadanie 35. Tlenki miedzi mogą mieć kolor
a) czarny
b) ceglastoczerwony
c) biały
d) żółty
Odpowiedź
a) czarny
b) ceglastoczerwony
Uwagi