Przejdź do zawartości

Psychologia dla wybranych kierunków zawodowych

0% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Spis treści:[edytuj]

 1. Wstęp
  1. Odbiorcy podręcznika
  2. Dla autorów
 2. Wybrane historyczne i współczesne koncepcje w psychologii
  1. Początki psychologii
  2. Psychoanaliza
  3. Behawioryzm i badania psychofizjologiczne
  4. Psychologia humanistyczna
  5. Psychologia poznawcza
  6. Psychologia społeczna
 3. Emocje i motywacja
  1. Co to są emocje?
  2. Fizjologia pobudzenia emocjonalnego
  3. Emocje podstawowe, ekspresja emocji
 4. Temperament
 5. Osobowość
 6. Stres i radzenie sobie ze stresem
  1. Ujęcia zjawiska
  2. Terminologia
  3. Przebieg reakcji
  4. Konsekwencje zdrowotne przedłużającego się stresu
  5. Radzenie sobie ze stresem
 7. Komunikacja
  1. Przebieg procesu komunikacji
  2. Komunikacja pozawerbalna
   1. Prozodia
   2. Mimika, postawa ciała i gestykulacja
   3. Dystans, ubiór i inne składniki komunikatu
  3. Znaczenie efektywnej komunikacji
 8. Inteligencja emocjonalna
 9. Psychopatologia
 10. Neuropatologia