Pszczelarstwo/Pasieka/Higiena

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Zachowanie higieny[edytuj]

Zachowanie higieny w pasiece jest podstawowym obowiązkiem pszczelarza. Brak higieny jest przyczyną pojawiania się groźnych chorób pszczół.

  • Wszystkie narzędzia pasieczne muszą być regularnie czyszczone. Brudne narzędzia mogą przenosić bakterie.
  • Ramki, w których rozwijały się larwy, nie powinny być starsze niż trzy lata. W tym celu należy każdego roku wymieniać co najmniej 1/3 ramek w korpusie gniazdowym, dając pszczołom nowe lub odnowione ramki z węzą do budowania. Stare ramki trzeba wytopić i dokładnie oczyścić, np. wyługować.
  • Nieoczyszczonych ramek nie przechowywać latami - jeżeli nie ma możliwości ich oczyszczenia, to najlepiej je spalić.
  • Koniecznie trzeba zapobiegać rabunkom - do odwirowanych ramek pszczoły, szczególnie obce pszczoły nie mogą mieć dostępu.
  • Ze względu na niebezpieczeństwo zarażeniem zgnilcem amerykańskim nie wolno karmić pszczół miodem niewiadomego pochodzenia.
  • Z tego samego powodu należy zachować ostrożność ze złapanymi obcymi rojami. Dobrze jest ustawić złapany rój osobno i najpierw zlecić wykonanie badań laboratoryjnych wykluczających u tych pszczół zgnilca.
  • Przy każdym podejrzeniu wystąpienia choroby należy wysłać próbkę pszczół do badania.