QCad CE - podręcznik użytkownika/Rysowanie/Elipsy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Qcad elipse toolbar.png

Elipsa ze środkiem oraz dwoma punktami[edytuj]

Menu: Draw>Ellipse>Elipsa (oś)

Polecenie rysuje elipsę na podstawie środka i punktów dwóch osi. Procedura:

  1. Wskaż środek elipsy, klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne punktu w wierszu poleceń.
  2. Wskaż punkt końcowy osi nadrzędnej, klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne punktu w wierszu poleceń.
  3. Wskaż punkt końcowy osi podrzędnej, klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne punktu w wierszu poleceń.

Elipsa ze środkiem, dwoma punktami i kątem[edytuj]

Menu: Draw>Ellipse>Łuk elipsoidalny (oś)

Polecenie rysuje łuk elipsoidalny na podstawie zdefiniowanej elipsy. Procedura:

  1. Wskaż środek elipsy, klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne punktu w wierszu poleceń.
  2. Wskaż punkt końcowy osi nadrzędnej, klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne punktu w wierszu poleceń.
  3. Wskaż punkt końcowy osi podrzędnej, klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne punktu w wierszu poleceń.
  4. Wskaż punkt początkowy łuku, klikając lewym przyciskiem myszy, wpisując jego współrzędne lub kąt (w stosunku do osi OX układu współrzędnych).
  5. Wskaż punkt końcowy łuku, klikając lewym przyciskiem myszy, wpisując jego współrzędne lub kąt.