QCad CE - podręcznik użytkownika/Rysowanie/Wymiarowanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ustawienia sposobu wyświetlania wymiarów, możemy zmienić wybierając w menu Edit>Preferencje bieżącego rysunku... zakładkę Wymiary. Opisane jest to w rozdziale Preferencje rysunku.

Qcad dimensions toolbar.png

Wybranie opcji powoduje wyświetlenie dodatkowego paska na pasku opcji:

Qcad dimensions options.png

dzięki któremu możemy dodać dodatkowe napisy i etykiety do wymiaru. W pierwszym z lewej okienku możemy wpisać dowolny tekst. Jeżeli pole pozostanie puste, zostanie wyświetlona wartość wymiaru. Gdy wpisujemy tekst, będzie on wyświetlony nad linią wymiarową, natomiast żeby dodatkowo wyświetlić wartość wymiaru, musimy wpisać: <>

Wciśnięcie przycisku Φ spowoduje wyświetlenie symbolu przed nazwą wymiaru. Dodatkowo z krótkiej listy możemy wybrać jeden z symboli, które wyświetlone będą po wymiarze. Dwa ostatnie pola oznaczają odpowiednio górny i dolny indeks wymiaru.

Wymiar dopasowany[edytuj]

Menu: Dimensions>Wyrównany

Polecenie pokazuje wymiar rzeczywisty odcinka, który tworzą dwa punkty wymiarowe. Punkty wymiarowe oraz położenie wymiaru możemy wskazywać klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne w wierszu poleceń.

Wymiar liniowy[edytuj]

Menu: Dimensions>Liniowy

Polecenie tworzy wymiary liniowe w dowolnym położeniu. Na pasku opcji możemy dodatkowo ustalić wartość kąta, pod jakim ma być mierzony obiekt bazowy.

Wymiar poziomy[edytuj]

Menu: Dimensions>Poziomo

Polecenie działa podobnie jak Wymiar liniowy, tylko obiekt bazowy mierzony jest w poziomie.

Wymiar pionowy[edytuj]

Menu: Dimensions>Pionowo

Polecenie działa podobnie jak Wymiar liniowy, tylko obiekt bazowy mierzony jest w pionie.

Wymiar promienia[edytuj]

Menu: Dimensions>Promieniowy

Polecenie rysuje wymiar promienia dla łuku lub okręgu. Łuk lub okrąg wskazujemy lewym przyciskiem myszy.

Wymiar średnicy[edytuj]

Menu: Dimensions>Średnicowy

Polecenie rysuje wymiar średnicy dla łuku lub okręgu.

Wymiar kątowy[edytuj]

Menu: Dimensions>Kątowy

Polecenie rysuje wymiar kąta pomiędzy dwoma obiektami bazowymi. Obiekty wskazujemy lewym przyciskiem myszy.

Odnośnik[edytuj]

Menu: Dimensions>Odnośnik

Polecenie rysuje odnośnik. Działa jak polilinia.