QCad CE - podręcznik użytkownika/Wstęp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niniejszy podręcznik użytkownika pozwoli ci zapoznać się z możliwościami programu QCad Community Edition, służącego do komputerowego wspomagania projektowania. Wersja Community Edition jest otwarto-źródłową odmianą aplikacji QCad firmy Ribbonsoft, z pewnością posiadająca największe możliwości pośród tego typu projektów dostępnych na licencji GNU. Aktualna odsłona oznaczona jest numerkiem 3.26.3.

Zakres możliwości programu[edytuj]

QCad CE obejmuje projektowanie i rysowanie 2D - wszystko co możesz w nim zrobić, zrobisz tylko na planie (rzucie). Wersja Community Edition aplikacji dostępna jest ponadto jedynie dla systemów Unix czy Mac OS. Wersja Community posiada pewne niewielkie ograniczenia w stosunku do wersji komercyjnej QCad i jest to zwykle jej starsza odsłona, dlatego pozbawiona nowych funkcji.

Jeżeli rysujesz dla zabawy, dla własnych potrzeb lub jesteś zwolennikiem ruchu Open Source, QCad CE jest dla ciebie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli rysujesz okazjonalnie i nie jesteś zawodowym projektantem - prawdopodobnie QCad CE spełni twoje oczekiwania.

Podstawy CAD[edytuj]

Rysunki tworzone przy pomocy CAD składają się z obiektów bazowych - punktów, linii, okręgów, łuków itp. Bardziej skomplikowane obiekty to krzywe, tekst, wymiarowanie, wypełnienie, spline. Każdy z takich obiektów posiada określone atrybuty, np. kolor, szerokość linii, typ linii.

Aby rysunki były zorganizowane i czytelne, wykorzystuje się warstwy. Każdy obiekt bazowy może stanowić oddzielną warstwę, ale także na każdej warstwie może znajdować się wiele obiektów bazowych. Zwykle na warstwach grupowane są obiekty o podobnych właściwościach lub takich samych funkcjach, np. wymiary umieszczone są na oddzielnej warstwie. Każdej warstwie możemy nadać właściwe jej atrybuty, kolor, grubość i rodzaj linii. W ten sposób obiekty wprowadzane na tę warstwę, domyślnie przyjmą jej atrybuty. Podobnie zmieniając atrybuty warstwy, zmienimy atrybuty wszystkich obiektów, które się na niej znajdują i którym przypisana jest opcja "jak warstwa".

Jeżeli połączymy wiele obiektów bazowych, możemy stworzyć blok. Blok ma tę cechę, że możemy go umieszczać wielokrotnie na rysunku, nadając mu różne atrybuty, co oszczędza wiele pracy.

Etapy tworzenia rysunku oraz przykład zastosowania warstw.

Przewagą komputerowego wspomagania projektowania jest fakt, że można łatwo zmieniać wprowadzone rysunki, dzięki czemu unikniemy nieodwracalnych błędów, jakie moglibyśmy popełnić, rysując metodą tradycyjną. Tworząc rysunek często wstawiamy linie i obiekty, które w końcowym projekcie nie będą występować - po to, aby ułatwić sobie pracę. Początkujący użytkownicy CAD bardzo często próbują od razu stworzyć gotowy rysunek, co utrudnia pracę.

Układ współrzędnych[edytuj]

Zero absolutne to punkt, gdzie na rysunku przecinają się osie X i Y. Ten punkt jest niezmienny i można w stosunku do niego określać odległości poszczególnych obiektów. Istnieje jeszcze zero względne, którego położenie jest zależne od akcji, jakie wykonuje użytkownik. Zero względne oznaczone jest w programie QCad CE małym kółeczkiem, przekreślonym krzyżykiem.

Standardowym układem, używanym w programie, jest układ współrzędnych kartezjańskich, gdzie położenie dowolnego punktu można określić poprzez jego odległość od osi X i Y. W wierszu poleceń aplikacji ma to postać:

rzędna X,rzędna Y

gdzie rzędna X i rzędna Y może odpowiadać dowolnej wartości liczbowej, np. 3.45 (wartości dziesiętne po kropce) lub też wyrażeniu matematycznemu, np. cos(45)/2. Wpisując prefix @, możemy określić względną odległość, od obecnego zera względnego rysunku:

@-4,50

W układzie kartezjańskim można określić współrzędne biegunowe punktu, wyznaczone przez odległość od bieguna i kąt skierowany względem osi X. W wierszu poleceń aplikacji ma to postać:

odległość<kąt

Można tez wyznaczyć względną współrzędną biegunową, w zależności od punktu zera względnego:

@odległość<kąt

Podstawowa edycja[edytuj]

Można precyzyjnie określić współrzędne punktu korzystając z myszy i różnych możliwości przyciągania punktów, np. do siatki czy do końców obiektów. Program wyświetla aktualne położenie kursora we współrzędnych kartezjańskich.

Obiekty można wstawiać, usuwać, przesuwać, edytować, kopiować. Obiekty wstawia się, wybierając ten interesujący z pasku narzędzi rysowniczych i określając punkt zaczepienia. Żeby usunąć lub zmienić obiekt, należy go zaznaczyć. QCad CE oferuje osobne menu dotyczące wyboru i zaznaczania obiektów, jako że jest to jedna z kluczowych spraw przy rysowaniu.

Jeżeli chodzi o modyfikacje obiektów, to możesz je obracać, skalować, odbijać, natomiast z tych funkcji, które zmieniają własności geometryczne: przycinać, przedłużać, ścinać i zaokrąglać.

Jedną z głównych zalet CAD jest fakt, że nie masz potrzeby określać na początku, końcowej skali rysunku. Obiekty rysujesz w naturalnych rozmiarach i dopiero przy wydruku określasz skalę. Przy przeglądaniu rysunku pomocne są funkcje powiększania oraz pomniejszania i funkcja przesuwania, która nie zmienia aktualnie wyświetlanej skali.