QElectroTech - Pierwsze kroki/Okładka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
QElectroTech
Aplikacja do tworzenia schematów elektrycznychPierwsze kroki