Sakrament małżeństwa w perspektywie życia wiecznego/Okładka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
w perspektywie życia wiecznego
Sakrament małżeństwa
Książka jest krótką monografią nauki Kościoła katolickiego na temat chrześcijańskiego sakramentu małżeństwa widzianego w perspektywie życia wiecznego.
Nie ulega wątpliwości, że małżeństwo i rodzina posiadają właściwy sobie cel ostateczny odnoszący się do przyszłego życia w Królestwie Bożym, ostatnie dokumenty konferencji Episkopatu Polski akcentują zaś coraz bardziej potrzebę właśnie takiej refleksji nad miłością kobiety i mężczyzny. Niniejszy podręcznik stara się wyjść naprzeciw owym wymaganiom.

|}


Główny autor: G00labek


>>Spis treści