Silniki tłokowe o spalaniu wewnętrznym/Obiegi teoretyczne/Obieg Sabathe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

W obiegu tym ciepło dostarczane jest zarówno poprzez izobaryczne jak i izochoryczne podgrzewanie. Obieg Sabathè najczęściej stosowany jest w odniesieniu do szybkoobrotowym silników z zapłonem samoczynnym, choć może być również używany przy opisie silników z zapłonem iskrowym. Ciepło jest oddawane poprzez izochoryczne oziębianie.

Sprawność obiegu Sabathè:

Średnie ciśnienie indykowane obiegu Sabathè:

, gdzie:

geometryczny stopień sprężania

κ wykładnik izentropy

ρ stopień izobarycznego wzrostu objętości

φ stopień izochorycznego wzrostu ciśnienia