Silniki tłokowe o spalaniu wewnętrznym/Obiegi teoretyczne/Wymagane uproszczenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

W przypadku obiegów teoretycznych należy przyjąć następujące uproszczenia:

  • Masa czynnika nie zmienia się, nie występuje wymiana ładunku.
  • Sprężanie i rozprężanie ma charakter izentropowy, czyli nie ma wymiany ciepła czynnika ze ściankami i zmiany entropii.
  • Doprowadzanie ciepła odbywa się przez izochoryczne lub izobaryczne podgrzewanie.
  • Odprowadzanie ciepła odbywa się poprzez izochoryczne lub izobaryczne oziębienie.
  • Skład chemiczny i ciepło właściwe czynnika nie ulega zmianie.
  • Przemiany zachodzą nieskończenie powoli.